Serwery wiaderko.com Zwiń / Rozwiń kategorię

HashJama [TP] 193.33.176.148:27015 | tp.wiaderko.com status serwera HashJama [TP] połącz

HashJama CS:GO [DM] 193.33.176.53:27015 | dm.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO [DM] połącz

HashJama CS:GO [FFA] 193.33.176.15:27015 | ffa.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO FFA [FFA] połącz

HashJama [TeamSpeak 3] 62.210.99.220:9987 | ts.wiaderko.com status serwera HashJama [TP ELITE] 62.210.99.220:27015 połącz

SPONSOR:
pukawka.pl

Nabór na JUNIOR ADMINA forum - Więcej informacji > Klik <

More Rules:
Forum Rules
Regulamin Wiaderko.com
Regulamin
Forum Wiaderko.comI. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad dotyczących prawidłowego korzystania z serwisu internetowego Forum Wiaderko, zwanego dalej "Forum", przez jego użytkowników.

II. Korzystanie z Forum jest w całości bezpłatne.

II. Dostęp do Forum mają wszyscy użytkownicy sieci Internet.

IV. Korzystanie z forum dzieli się na czynne i bierne.

V. Korzystanie z Forum w sposób czynny polega na prowadzeniu dyskusji, wymianie własnych poglądów i opinii oraz udzielaniu informacji na w dowolnej tematyce, w tym przede wszystkim gry Counter-Strike, jak również innego rodzaju gier, muzyce, programów, filmów. Korzystanie z Forum w sposób czynny wymaga akceptacji warunków korzystania z Forum określonych w niniejszym Regulaminie i pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej.

VI. Korzystanie z Forum w sposób bierny polega wyłącznie na możliwości zapoznawania się z tematami zamieszczanymi przez użytkowników czynnych Forum, bez możliwości dodawania własnych komentarzy i uwag. Korzystanie z Forum w sposób bierny możliwe jest po wejściu na stronę internetową wiaderko.com.

VII. Każdy użytkownik Forum ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za zamieszczane na nim opinie, poglądy i komentarze. Właściciel nie ponosi i nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.

VIII. Zabrania się umieszczania przez użytkowników na łamach Forum jakichkolwiek treści sprzecznych z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, jak również:
  • powszechnie uznanych za niemoralne, społecznie niewłaściwe, naruszające godność człowieka oraz zasady etyki korzystania z sieci Internet,
  • propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.),
  • dyskryminujących innych ze względu na płeć, wiek, rasę, światopogląd, poglądy polityczne etc..
  • nawołujących do nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie lub treści, bądź które takie czyny usprawiedliwiają, bądź propagują,
  • samodzielnego zamieszczania przez użytkowników jakichkolwiek reklam.


IX. Wszyscy użytkownicy, w celu zapewniania porządku na Forum zobowiązani są przede wszystkim do:
  • dokładnego "tytułowania" zgłaszanego problemu, tak by temat postu jak najpełniej określał jego zawartość. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania publikowania postów nieopisanych i wielokrotnie powielanych,
  • zamieszczania postów w działach tematycznie odpowiadających poruszanym wątkom,
  • każdorazowego zakładania nowego tematu przy każdym nowym wątku. Odświeżanie starych tematów lub zamieszczanie wpisów w dziale tematycznie odrębnym jest zabronione,
  • przestrzegania kultury języka i unikania błędów ortograficznych,
  • unikania zbyt dużej ilości grafiki i kolorowej czcionki w treści postów.


X. Użytkownik mający jakikolwiek problem związany z Counter-Strike w pierwszej kolejności powinien zajrzeć na znajdujący się na stronie Forum FAQ CS, w którym znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i problemy, a dopiero w przypadku braku ich znalezienia ma prawo do zakładania nowego tematu na Forum.

XI. Obecność na Forum w związku z Counter-Strike wymaga przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się do "listy rzeczy zakazanych"; zamieszczonych na stronach Forum związanych tematycznie z Counter-Strike.

XII. Każdy użytkownik Forum jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, a każdorazowe naruszanie jego postanowień będzie karane ostrzeżeniem, skutkujące czasowym zablokowaniem dostępu do Forum. System wszystkich ostrzeżeń i banów znajduje się na stronie wiaderko.com.

XIII. Właściciel jest uprawniony do niezamieszczania na Forum, bądź usuwania z niego treści, które naruszają postanowienia punktu VI i IX niniejszego Regulaminu, jak również do zablokowania możliwości publikowania jakichkolwiek treści przez użytkownika, który w sposób długotrwały narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

XIV. Dostęp do ChatBox posiadają wyłącznie użytkownicy będący zarejestrowani na Forum więcej niż 15 dni oraz mających więcej niż 15 postów na Forum, a jednocześnie ich dostęp do Forum nie został zablokowany z powodu jednej z przyczyn wskazanych w punkcie VI i IX niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z ChatBox określa Regulamin ChatBox'a.

XV. Założenie konta w serwisie Wiaderko.com jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie powiadomień oraz reklam.

XVI. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Forum funkcjonowało prawidłowo, jak również udzieli użytkownikom wszelkiej niezbędnej pomocy przy zaistniałych w związku z funkcjonowaniem Forum problemach.

XVII. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia którejkolwiek ze stron Forum, bez konieczności podawania przyczyny takiego zachowania.

XVIII. Właściciel ma prawo do wprowadzania zmian do treści niniejszego Regulaminu, a wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Forum.

XIX. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie Forum.
For breaking above rules you may be warned/banned appropriately!