Sposób Pierwszy - formatowanie z poziomy dyskietki startowej.

1. Wkładamy dyskietkę do napędu.
2. Uruchamiamy ponownie komputer.
3. Po ładowaniu biosu dyskietka uruchomi się sama. Nic nie wpisujemy, czekamy aż pojawi się ciąg znków: A:/>.
4. Wpisujemy: format c: ( za "c" podstawiamy literke dysku który chcemy sformatować ).
5. Naciskamy ENTER.
6. Następne komunikaty akceptujemy klawiszem: "Y".
7. Czekamy na sformatowanie dysku.
Jeżeli po sformatowaniu nadal będziemy widzieli czarny ekran przez dłuższy czas, naciskamy kombinacje klawiszy: Ctrl + Alt + Delete. UWAGA Jeżeli nie jesteś pewni że formatowanie zostało zakończone ( nie buło jeszcze komunikatu ) nie naciskaj tych klawiszy!
8. Komputer się restartuje ( lub kontunuje włączanie ) a my w tym czasie wyjmujemy dyskietke z napędu.


Sposób Drugi - formatowanie za pomocą dysku systemu operacyjnego "Windows XP"

1. Wkładamy płytę z oprogramowaniem.
2. Restartujemy komputer.
3. Przy włączaniu ( dokładniej przy pokazaniu właściwości bios-u ) Przytrzymujemy klawisz "F8". Pokazuje nam się okienko z którego wybieramy napęd CD/DVD.
4. Kiedy pojawi się napis ( na dole ekranu ): " Nacisnięcie dowolnego klawisza spowoduje rozruch płyty" ( coś w tym stylu ; p ) naciskamy szybko dowolny klawisz.
5. Otworzy nam się ekran instalacji Windows'a. Naciskamy "ESC".
6. Wybieramy partycję na której chcemy zainstalować od nowa Windows oraz ją sformatować.
7. Wybieramy w jakim systemie ma być sformatowana partycja. Ja polecam NTFS. UWAGA! Nie wybieramy szybkiego formatowania, trwa ono chwile ale jest niezbyt dokładne.
8. Czekamy na sformatowanie partycji.
GOTOWE ; ) Potem będziemy mieli widoczne okno instalowania Windows'a

UWAGA! Powyższy sposób sformatuje partycję oraz zainstaluje na niej system operacyjny!


Sposób trzeci - formatowanie z poziomu Windows.

1. Wchodzimy w "Mój komputer".
2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonkę dysku który chcemy sformatować. UWAGA! Nie można sformatować dysku na którym jest zainstalowany Windows z którego aktualnie korzystamy ( to chyba logiczne)
3. Pokazuje nam się takie okno:


Pojemność: Pozostawiamy bez zmian.
System plików: Jeżeli chcemy przekonwertować z jednego na drugi to zmieniamy. Ja polecam opcję NTFS.
Roamiar jednostki alokacji: Pozostawioamy bez zmian.
Etykieta woluminu: Nic nie wpisujemy.

Jeżeli zaznaczymy opcję szybkie formatowanie, będzie ono trwało chwilę ale może być niedokładne. Radziłbym poczekać troszkę dłużej i mieć dokładnie sformatowaną partycję / dysk.
Reszty nie zmieniamy.

4. Klikamy na: "Rozpocznij". Pasek będzie pokazywał postęp formatowania.
5. Po zakończeniu formatowania pokaże się nam komunikat klikamy na: "Ok".
6. Zamykamy okno formatowania.