Opis:
Plugin ograniczający ilość smoke na rundę dla drużyny.

Instalacja:
smoke_limiter.amxx - addons/amxmodx/plugins
smoke_limiter.sma - addons/amxmodx/scripts
Dopisz do plugins.ini (addons/amxmodx/configs) na końcu smoke_limiter.amxx

Cvary:
smoke_limiter_limit // Ustawione na 0 sprawia wyłączenie pluginu, ustaw daną liczbę na taką, ile chcesz mieć smoke na drużynę.