Witam Serdecznie! Ponieważ pobrałem sobie plugin Ultimate Sounds: Ultimate Sounds (The Original) - AlliedModders i zmieniłem w nim parę rzeczy, a mianowicie ścieżki do dźwięków (bo dałem nowe..) oraz trochę go spolszczyłem. O co mi chodzi? Chodzi mi oto, że te dźwięki trochę są długie i często się na siebie nakładają, dlatego chce, aby ktoś mi tak przerobił ten plugin, aby dźwięki odtwarzały się co 3 sec. (np. jest w jednym momencie headshot i multikill i coś tam, to aby ten pierwszy dźwięk się odtworzył (np ten headshot), a co do pozostałych dźwięków pisała tylko wiadomość i po 3 sekundach mogły sie odtwarzać inne dźwięki..). Tylko chce, aby zachowały się z tego moje cvary (to może je podam n wszelki wypadek):

Kod:
streak_mode ab
kniff_mode ab
hs_mode ab
lastman_mode abc
I oczywiście plik sma proszę:

Kod:
#include <amxmodx>

#define KNIFFMESSAGES 4
#define LEVELS 7
#define MESSAGESNOHP 4
#define MESSAGESHP 4

new kills[33] = {0,...};
new deaths[33] = {0,...};
new alone_ann = 0
new levels[7] = {3, 5, 7, 9, 10, 13, 15};

new stksounds[7][] = {
"nowedzwieki/synek",
"nowedzwieki/wimiezasad",
"nowedzwieki/osiem",
"nowedzwieki/cwaniak",
"nowedzwieki/karabin",
"nowedzwieki/odpierdolio",
"nowedzwieki/grasz"};

new stkmessages[7][] = {
"%s: Synek..",
"%s: W imie zasad..!",
"%s: Osiemnastka",
"%s: Ja jestem cwaniak",
"%s: Karabin",
"%s: Ciebie trzeba chronic..!",
"%s: Pan grasz jak.."};


new kniffmessages[KNIFFMESSAGES][] = {
"%s pokroil na plasterki %s!",
"%s odcial jaja %s!",
"%s przetestowal noz na %s!",
"%s dziabnal %s!"}

new messagesnohp[MESSAGESNOHP][] = {
"%i terrorist vs %i CT^n%s: Wszystko zalezy od Ciebie!",
"%i terrorist vs %i CT^n%s: Mam nadzieje ze masz apteczke?",
"%i terrorist vs %i CT^n%s: Zostales sam. Dobrej zabawy!",
"%i terrorist vs %i CT^n%s: Tylko Ty jestes zywy!"}

new messageshp[MESSAGESHP][] = {
"%i terrorist vs %i CT^n%s (%i hp): Wszystko zalezy od Ciebie!",
"%i terrorist vs %i CT^n%s (%i hp): Mam nadzieje ze masz apteczke?",
"%i terrorist vs %i CT^n%s (%i hp): Zostales sam. Dobrej zabawy!",
"%i terrorist vs %i CT^n%s (%i hp): Tylko Ty jestes zywy!"}

get_streak()
{
	new streak[3]
	get_cvar_string("streak_mode",streak,2)
	return read_flags(streak)
}

public death_event(id)
{
	new streak = get_streak()

	if ((streak&1) || (streak&2))
	{
  		new killer = read_data(1);
  		new victim = read_data(2);

  		kills[killer] += 1;
  		kills[victim] = 0;
  		deaths[killer] = 0;
  		deaths[victim] += 1;

  		for (new i = 0; i < LEVELS; i++)
		{
    		if (kills[killer] == levels[i])
			{
     	 		 announce(killer, i);
     	 		 return PLUGIN_CONTINUE;
			}
		}
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

announce(killer, level)
{
	new streak = get_streak()

	if (streak&1)
	{
  		new name[32];

  		get_user_name(killer, name, 32);
		set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.65, 2, 0.02, 6.0, 0.01, 0.1, 2);
		show_hudmessage(0, stkmessages[level], name);
	}

	if (streak&2){
  		client_cmd(0, "spk %s", stksounds[level]);
	}
}

public reset_hud(id)
{
	new streak = get_streak()

	if (streak&1)
	{

		if (kills[id] > levels[0])
		{
		    client_print(id, print_chat, 
			"* Twoj killstreak wynosi %d zabojstw.", kills[id]);

		}

		else if (deaths[id] > 1)
		{
			client_print(id, print_chat, 
			"* Twoj deathstreak wynosi %d smierci.", deaths[id]);
		}
	}
}

public client_connect(id)
{
	new streak = get_streak()

	if ((streak&1) || (streak&2))
	{
		kills[id] = 0;
		deaths[id] = 0;
	}
}

public knife_kill()
{
	new kniffmode[4] 
	get_cvar_string("kniff_mode",kniffmode,4) 
	new kniffmode_bit = read_flags(kniffmode)

	if (kniffmode_bit & 1)
	{
		new killer_id = read_data(1)
		new victim_id = read_data(2)
		new killer_name[33], victim_name[33]

		get_user_name(killer_id,killer_name,33)
		get_user_name(victim_id,victim_name,33)


		set_hudmessage(200, 100, 0, -1.0, 0.30, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)
		show_hudmessage(0,kniffmessages[ random_num(0,KNIFFMESSAGES-1) ],killer_name,victim_name)
	}

	if (kniffmode_bit & 2)
	{
		client_cmd(0,"spk nowedzwieki/nopoprostu")
  	}
}


public roundend_msg(id)

	alone_ann = 0

public death_msg(id)
{

	new lmmode[8] 
	get_cvar_string("lastman_mode",lmmode,8) 
	new lmmode_bit = read_flags(lmmode)

	new players_ct[32], players_t[32], ict, ite, last
	get_players(players_ct,ict,"ae","CT")  
	get_players(players_t,ite,"ae","TERRORIST")  

	if (ict==1&&ite==1)
	{
		new name1[32], name2[32]
		get_user_name(players_ct[0],name1,32)
		get_user_name(players_t[0],name2,32)
		set_hudmessage(200, 100, 0, -1.0, 0.30, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)

		if (lmmode_bit & 1)
		{
			if (lmmode_bit & 2)
			{
				show_hudmessage(0,"%s (%i hp) vs. %s (%i hp)",name1,get_user_health(players_ct[0]),name2,get_user_health(players_t[0]))
			}

			else
			{
				show_hudmessage(0,"%s vs. %s",name1,name2)
			}

			if (lmmode_bit & 4)
			{
				client_cmd(0,"spk nowedzwieki/zaraz")
			}
		}
	} 
	else
{  
	if (ict==1&&ite>1&&alone_ann==0&&(lmmode_bit & 4))
	{
		last=players_ct[0]
		client_cmd(last,"spk nowedzwieki/jolka")
	}

	else if (ite==1&&ict>1&&alone_ann==0&&(lmmode_bit & 4))
	{
		last=players_t[0]
		client_cmd(last,"spk nowedzwieki/jolka")
	}

	else
	{
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	alone_ann = last
	new name[32]  
	get_user_name(last,name,32)

	if (lmmode_bit & 1)
	{
		set_hudmessage(200, 100, 0, -1.0, 0.30, 0, 6.0, 6.0, 0.5, 0.15, 1)

		if (lmmode_bit & 2)
		{
			show_hudmessage(0,messageshp[ random_num(0,MESSAGESHP-1) ],ite ,ict ,name,get_user_health(last))
		}

		else
		{
			show_hudmessage(0,messagesnohp[ random_num(0,MESSAGESNOHP-1) ],ite ,ict ,name )
		}
	}

	if (lmmode_bit & 4)
	{
		client_cmd(last,"spk nowedzwieki/zaraz")
	}
}
	return PLUGIN_CONTINUE  
}


public hs()
{
	new hsmode[4] 
	get_cvar_string("hs_mode",hsmode,4) 
	new hsmode_bit = read_flags(hsmode)

	if (hsmode_bit & 1)
	{
	new killer_id = read_data(1)
	new victim_id = read_data(2)
	new victim_name[33]

	get_user_name(victim_id,victim_name,33)

	set_hudmessage(200, 100, 0, -1.0, 0.30, 0, 3.0, 3.0, 0.15, 0.15, 1)
	show_hudmessage(killer_id,"::HEADSHOT::^n Pwn3d %s !!",victim_name)
	}

	if (hsmode_bit & 2)
	{
		client_cmd(0,"spk nowedzwieki/urwal")
	}
}

public plugin_precache()
{
	precache_sound("nowedzwieki/osiem.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/grasz.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/urwal.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/nopoprostu.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/cwaniak.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/synek.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/wimiezasad.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/zaraz.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/jolka.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/sluchawka.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/karabin.wav")
	precache_sound("nowedzwieki/odpierdolio.wav")

	return PLUGIN_CONTINUE 
}public plugin_init()
{
	register_plugin("Ultimate Sound","1.5","Dizzy")
	register_event("DeathMsg","hs","a","3=1")
	register_event("DeathMsg","knife_kill","a","4&kni")
	register_event("ResetHUD", "reset_hud", "b");
	register_event("DeathMsg", "death_event", "a")
	register_event("SendAudio","roundend_msg","a","2=%!MRAD_terwin","2=%!MRAD_ctwin","2=%!MRAD_rounddraw")
	register_event("TextMsg","roundend_msg","a","2&#Game_C","2&#Game_w")
	register_event("DeathMsg","death_msg","a")
	register_cvar("lastman_mode","abc")
	register_cvar("streak_mode","ab")
	register_cvar("kniff_mode","ab")
	register_cvar("hs_mode","ab")

	return PLUGIN_CONTINUE
}
Bardzo Proszę o szybką pomoc!