Serwery wiaderko.com Zwiń / Rozwiń kategorię

HashJama [TP] 193.33.176.148:27015 | tp.wiaderko.com status serwera HashJama [TP] połącz

HashJama CS:GO [DM] 193.33.176.53:27015 | dm.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO [DM] połącz

HashJama CS:GO [FFA] 193.33.176.15:27015 | ffa.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO FFA [FFA] połącz

HashJama [TeamSpeak 3] 62.210.99.220:9987 | ts.wiaderko.com status serwera HashJama [TP ELITE] 62.210.99.220:27015 połącz

SPONSOR:
pukawka.pl

Nabór na JUNIOR ADMINA forum - Więcej informacji > Klik <
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
 1. #1
  Spamer Awatar kubaszekr38
  Dołączył
  Nov 2011
  Wiek
  20
  Posty
  113
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Domyślnie ScreenShoty + Ban z powodem

  Witam Serdecznie! Posiadam ten plugin: ScreenShot'y Zapis SQL - Pluginy AMXX - AMXX.pl: Support AMX Mod X dokładnie to: screenshot_new.amxx dam plik .sma od razu:

  Kod php:
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>

  #define SQL_ZAPIS

  #define TASK_SCREEN 56323

  enum _:cvary HOSTUSERPASSDBNAMEMAXSSINTERVALSITEBANBANTIMEBANREASON }
  enum BMPTGA }


  new const 
  menu_ss[][] = {
      { 
  3BMP }, { 5BMP }, // Ilosc, Typ
      
  3TGA }, { 5TGA }
  };

  new const 
  menu_sname[][]     = { "BMP""TGA" };

  new const 
  tag[]             = "[USS]";
  new const 
  name[]         = "Ultimate ScreenShot";

  new 
  gCvars[cvary];
  new 
  gScreens[33];
  new 
  gScreened[33];

  new 
  g_SyncHud;

  #if defined SQL_ZAPIS
  #include <sqlx>

  new gMapa[33];
  new 
  gNazwa[101];

  new 
  Handleg_SqlTuple;

  public 
  SqlInit() {
      new 
  t[4][33];
      
      
  get_pcvar_string(gCvars[HOST],         t[HOST], 32);
      
  get_pcvar_string(gCvars[USER],         t[USER], 32);
      
  get_pcvar_string(gCvars[PASS],         t[PASS], 32);
      
  get_pcvar_string(gCvars[DBNAME],     t[DBNAME], 32);
      
      
  g_SqlTuple SQL_MakeDbTuple(t[HOST], t[USER], t[PASS], t[DBNAME]);

      if(
  g_SqlTuple == Empty_Handle)
          
  set_fail_state("Nie mozna utworzyc uchwytu do polaczenia");
      
      new 
  iErrszError[32];
      new 
  Handle:link SQL_Connect(g_SqlTupleiErrszError31);
      if(
  link == Empty_Handle) {
          
  log_amx("Error (%d): %s"iErrszError);
          
  set_fail_state("Brak polaczenia z baza danych");
      }
      
      new 
  Handle:query;
      
  query SQL_PrepareQuery(link,
      
  "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `screeny` ( \
          `id` int(11) NOT NULL auto_increment, \
          `uname` varchar(32) NOT NULL, \
          `aname` varchar(32) NOT NULL, \
          `uip` varchar(20) NOT NULL, \
          `usid` varchar(32) NOT NULL, \
          `map` varchar(32) NOT NULL, \
          `time` int(15) NOT NULL, \
          `type` int(1) NOT NULL, \
          `amount` int(3) NOT NULL, \
          `server` varchar(100) NOT NULL, \
          PRIMARY KEY  (`id`) \
      )"
  );
      
      
  SQL_Execute(query);
      
  SQL_FreeHandle(query);
  }

  public 
  Query(failstateHandle:queryerror[]) {
      if(
  failstate != TQUERY_SUCCESS) {
          
  log_amx("SQL Insert error: %s"error);
          return;
      }
  }
  #endif

  public plugin_init() {
      
  register_plugin(name"1.1""byCZEK");
      
      
  gCvars[HOST]         = register_cvar("ss_hostname""");
      
  gCvars[USER]         = register_cvar("ss_username""");
      
  gCvars[PASS]         = register_cvar("ss_password""");
      
  gCvars[DBNAME]         = register_cvar("ss_database""");
      
  gCvars[MAXSS]        = register_cvar("ss_mscreens""10");
      
  gCvars[INTERVAL]     = register_cvar("ss_interval""1.0");
      
  gCvars[SITE]        = register_cvar("ss_sitemap""http://amxx.pl");
      
  gCvars[BAN]        = register_cvar("ss_banplayer""1");
      
  gCvars[BANTIME]        = register_cvar("ss_bantime""0");
      
  gCvars[BANREASON]    = register_cvar("ss_banreason""Wrzuc screeny na forum");
      
      
  register_concmd("amx_ss",     "ZrobScreena",     ADMIN_BAN"<authid, nick or #userid> [screens] [type 0/1]");
      
  register_concmd("amx_screen",     "ZrobScreena",     ADMIN_BAN"<authid, nick or #userid> [screens] [type 0/1]");
      
  register_concmd("amx_screenm",     "MenuScreenow"ADMIN_BAN" - pokazuje menu screenow");
          
      
  g_SyncHud CreateHudSyncObj();
      
      
  set_task(0.1"Init");    
  }

  public 
  Init() {
      
  #if defined SQL_ZAPIS
      
  get_mapname(gMapa32);
      
  get_user_name(0gNazwa100);

      
  SqlInit();
      
  #endif
      
      
  AddMenuItem("ScreenShoty + Ban z powodem""amx_screenm"ADMIN_BANname);
  }

  public 
  client_putinserver(id) {
      
  gScreens[id] = 0;
  }

  public 
  ZrobScreena(idlevelcid) {
      if(!
  cmd_access(idlevelcid2)) {
          return 
  PLUGIN_HANDLED;
      }
          
      new 
  t[3][33], pid;
      
      
  read_argv(1t[0], 32);
      
  read_argv(2t[1], 3);
      
  read_argv(3t[2], 3);
          
      new 
  Screens     str_to_num(t[1]);
      new 
  Type    str_to_num(t[2]);
      new 
  MScreens    get_pcvar_num(gCvars[MAXSS]);
      
      if(!
  ScreensScreens 5;
      
      if(
  Screens MScreens) {
          
  console_print(id"%s Nie mozesz zrobic tylu screenow."tag);
          return 
  PLUGIN_HANDLED;
      }
      
      
  pid cmd_target(idt[0]);
      
      if(!
  pid
          return 
  PLUGIN_HANDLED;
          
      new 
  dane[4];
      new 
  FloatInterval get_pcvar_float(gCvars[INTERVAL]);
      
      
  dane[0] = id;
      
  dane[1] = pid;
      
  dane[2] = Type;
      
  dane[3] = Screens;
      
      
  gScreens[pid] = Screens;
      
      
  set_task(Interval"ZrobScreena_"TASK_SCREEN piddane4"a"Screens);
      
      
  #if defined SQL_ZAPIS
      
  new z[4][33], buffer[512];
      
  get_user_name(id,     z[0], 32);
      
  get_user_name(pid,     z[1], 32);
      
  get_user_ip(pid,     z[2], 321);
      
  get_user_authid(pid,     z[3], 32);
      
      
  replace_all(z[0], 32"'""\'");
      
  replace_all(z[0], 32"`""\`");
      
      
  replace_all(z[1], 32"'""\'");
      
  replace_all(z[1], 32"`""\`");
      
      
  formatex(buffercharsmax(buffer), "INSERT INTO `screeny` VALUES (NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', %d, %d, %d, '%s');"z[1], z[0], z[2], z[3], gMapaget_systime(), TypeScreensgNazwa); 
      
  SQL_ThreadQuery(g_SqlTuple"Query"buffer);    
      
  #endif
      
      
  return PLUGIN_HANDLED;
  }

  public 
  ZrobScreena_(dane[4]) {
      new 
  id         dane[0];
      new 
  pid     dane[1];
      new 
  tid     dane[2];
      
      new 
  t[6][33];
      
      
  get_user_name(idt[0], 32);
      
  get_user_name(pidt[1], 32);
      
  get_user_ip(pidt[2], 201);
      
      
  get_time("%m/%d/%Y - %H:%M:%S"t[3], 31);
      
      
  set_hudmessage(02550, -1.00.300.251.00.00.04);
      
  ShowSyncHudMsg(pidg_SyncHud"** %s **^n%s"t[1], t[3]);
      
      
  client_print(0print_chat"%s Admin: %s zrobil screen graczowi: %s (%s) %s %s"tagt[0], t[1], t[2], t[3], menu_sname[tid]); 
          
      
  client_cmd(pidtid "screenshot" "snapshot");
      
      if(
  get_pcvar_num(gCvars[BAN]) && !--gScreens[pid]) {
          new 
  czas get_pcvar_num(gCvars[BANTIME]);
          
          
  get_pcvar_string(gCvars[BANREASON],     t[4], 32);
          
  get_pcvar_string(gCvars[SITE],         t[5], 32);
          
          
  console_print(pid"%s =========================================="tag);
          
  console_print(pid"%s Admin %s zrobil Ci screeny"tagt[0]);
          
  console_print(pid"%s Ilosc: %d"tagdane[3]);
          
  console_print(pid"%s Typ: %s"tagmenu_sname[tid]);
          
  console_print(pid"%s Umiesc screeny na: %s"tagt[5]);
          
  console_print(pid"%s Pozdro od autora (byCZEK)"tag);
          
  console_print(pid"%s =========================================="tag);
          
          
  client_cmd(id"amx_ban %d #%d ^"%s^""czasget_user_userid(pid), t[4]);
      }
  }

  public 
  MenuScreenow(idlevelcid) {
      if(!
  cmd_access(idlevelcid1)) {
          return 
  PLUGIN_HANDLED;
      }
      
      new 
  players[32], name[33], temp[2][128], numpl;
      
  get_players(playersnum);
      
      new 
  menu_create("Lista Graczy""MenuScreenow_");
      
      for(new 
  0numi++) {
          
  pl players[i];
          
          
  get_user_name(plname32);
          
  num_to_str(pltemp[0], 2);
          
  formatex(temp[1], 127"%s%s"name, (get_user_flags(pl) & ADMIN_KICK) ? "\r *" "");
          
  menu_additem(mtemp[1], temp[0], _menu_makecallback("MenuScreenow_c"));   
      }
      
      
  menu_setprop(mMPROP_EXITMEXIT_ALL);
      
  menu_display(idm0);
      return 
  PLUGIN_HANDLED;
  }

  public 
  MenuScreenow_(idmi) {
      if(
  == MENU_EXIT) {
          
  menu_destroy(m);
          return 
  PLUGIN_CONTINUE;
      }
      
      new 
  data[6], iName[64], accesscallback;
      
  menu_item_getinfo(miaccessdata,5iName63callback);
      
      
  gScreened[id] = get_user_userid(str_to_num(data));
      
      new 
  me menu_create("Ilosc screenow""MenuScreenow__");
      
      for(new 
  0sizeof(menu_ss); j++) {
          
  formatex(iName63"%d \y%s"menu_ss[j][0], menu_sname[menu_ss[j][1]]);
          
  menu_additem(meiName);
      }
      
      
      
  menu_display(idme0);
      return 
  PLUGIN_CONTINUE;
  }

  public 
  MenuScreenow_c(idmi) {
      new 
  data[6], iName[64], accesscallback;
      
  menu_item_getinfo(miaccessdata,5iName63callback);
      
      new 
  pl str_to_num(data);
      
      if(
  get_user_flags(pl) & ADMIN_IMMUNITY || pl == id)
          return 
  ITEM_DISABLED;
      
      return 
  ITEM_ENABLED;
  }

  public 
  MenuScreenow__(idmi) {
      new 
  screens     menu_ss[i][0];
      new 
  type    menu_ss[i][1];
              
      
  client_cmd(id"amx_ss #%d %d %d"gScreened[id], screenstype);

  No i gdy daje bana+ss komuś, przez amxmodmenu (bo dodałem do clcmds.ini, to co trzeba, aby było menu z ScreenShotami, tak jak w linku, który podałem wcześniej, że można taką opcję dodać), to robi 5 screenów i później ban z powodem. A kumpel ma adma na flagi: bcdefiju i jak tak zrobi, to tylko robi graczowi screenshoty i nic wiecej (czyli nie banuje).

  Może ktoś w mi pomóc? Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny!!!

 2. #2
  Adminus pospolitus Awatar naven
  Dołączył
  Jan 2008
  Wiek
  26
  Posty
  10,802
  Thanks
  31
  Thanked 652 Times in 605 Posts

  Domyślnie Odp: ScreenShoty + Ban z powodem

  Zobacz w amxbans.cfg czy twoi admini mogą banować na dłużej. W amxbans można ustawić na dwie flagi różne maksymalne czasy banowania.
  Najlepszy hosting Hidden Content href="Hidden Content target="_blank">tutaj
  Konfiguracja amxx, instalacja pluginów, pisanie pluginów AMXX. Więcej info na Hidden Content

  "At the end of the day, there are always going to be mental disorders and people who cause violence for no other reason than the fact that they're fucked up and lost. And all we can do is try to learn from it." Corey Taylor.

 3. #3
  Spamer Awatar kubaszekr38
  Dołączył
  Nov 2011
  Wiek
  20
  Posty
  113
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Domyślnie Odp: ScreenShoty + Ban z powodem

  To jest mój cały amxbans.cfg:

  Kod php:
  // Plik Konfiguracyjny AMXBans
   
  echo [AMXBansladuje plik amxbans.cfg

   
  // Prefix bazy
   // Nota: Prefiks wpisany w sql.cfg nie jest już używany przez AMXBans
   
  amx_sql_prefix "amx"

   
  //Używanie oznaczeń gracza na tym serwerze czy na wszystkich?
   
  amxbans_flagged_all_server 1

   
  // Wczytywanie adminów
   // 0 z bazy SQL, 1 = z pliku users.ini, 2 = nie ładuje adminów
   
  amxbans_use_admins_file 0

  // AMXBans próbuje pobierać Ip automatycznie (Tak, widać ;/)
   // Możesz ustawić inne iP -np. "<ip>:<port>"
   
  amxbans_server_address ""
   
  amxbans_use_newbancmd 0

  // Tak naprawde ten cvar jest niezle pomylony niby chodzi o czas a ustawia własny powód bana 
   // -1 aby wyłaczyć, 0 aby właczyć własny powód bana
   
  amxbans_custom_statictime 0

   
  // Wpisz jaka ma byc wyświetlana nazwa serwera na stronie gdy gracz dostanie bana .
   // np. amxbans_servernick "Mój za***isty serwer"
   // Pozostaw puste aby czytało domyślna nazwe hosta z server.cfg
   
  amxbans_servernick ""

   
  // Ustaw 1 / 2 / 3 aby włączyć powiadomienia o debugach w logach.
   // nie ustawiaj na 3 bo Ci konsole zaspamuje, ustaw 2 bedzie normal
   
  amxbans_debug 2

  // Nie wpisuj "http://". Plugin sam sobie to wpisze 
   
  amxbans_complain_url "CS-Wujkowo.pl"

   
  // Ustaw na 1 aby mapa była pokazywana w nazwie serwera
   
  amxbans_add_mapname_in_servername 1

   
  // Ustaw na 1 aby w czacie HLSW był pokazywany komunikat o banie
   
  amxbans_show_in_hlsw 1

   
  // Pokazuje zielony napis w hud, w lewym górnym rogu, w przypadku bana
   
  amxbans_show_hud_messages 1

   
  // Ustawia jaka flaga odpowiada za najwyższy czas bana jaki może ustawić admina.
   
  amxbans_higher_ban_time_admin "n"

   
  // Ustawia jaka flaga odpowiada za to aby nie był pokazywany nick admina który zbanował gracza
   
  amxbans_admin_mole_access "m"

   
  // Jeśli admin ma ustawiony admin_mole_access, ma pokazywać jego nick przy zbanowanym graczu?
   
  amxbans_show_name_evenif_mole 1

   
  // Pokazuje adminowi w chacie czy gracz był wczesniej zbanowany, 0 aby wyłączyć
   
  amxbans_show_prebanned 0

   
  // Ile razy powiadamia admina o wcześniejszym banie gracza
   
  amxbans_show_prebanned_num 0

   
  // Obecnie nie wiadomo  // Tak napisali w oryginale :D
   
  amxbans_default_ban_reason unknown

   
  // Czy można banować w przypadku gdy gracz się rozłaczy . 1 aby właczyć 0 aby wyłaczyc // Jest to na koncu menu admina, Menu Rozłączeń
   
  amxbans_ban_evenif_disconnected 0

  // Czasy oznakowan w menu
   
  amx_setflagtimes "5 m" "30 m" "1 h" "3 h" "1 d" "1 w" "0 m"

   
  // Długości banów dla adminów z flagą -d, ustaw najwieksze jakie mają byc przy komendzie "amxbans_consolebanmax"
   // UWAGA: ustawiaj wartosci od NAJMNIEJSZEJ do NAJWIĘKSZEJ . Mozesz wybrac 14 wartości
   // "0 m" = PERM 
   // Wartosci jakich mozesz użyć :
   // 1 - 59 dla flagi m to minuty
   // 1 - 23 dla flagi h to godziny
   // 1 - 6 dla flagi d to dni
   // dla flagi w sa tygodnie 

   // Przykłady:
   // "5 m" to 5 minut
   // "1 h" to 1 godzina
   // "1 d" to 1 dzień
   // "1 w" to 1 tydzień

   
  amx_setlowbantimes "5 m" "30 m" "1 h" "3 h" "1 d" "1 w" "0 m"

   
  // Długości banów dla adminów z flagą -n i -d
   // UWAGA:ustawiaj wartosci od NAJMNIEJSZEJ do NAJWIĘKSZEJ . Mozesz wybrac 14 wartości
   // "0 m" = PERM 
   // Wartosci jakich mozesz użyć :
   // 1 - 59 dla flagi m to minuty
   // 1 - 23 dla flagi h to godziny
   // 1 - 6 dla flagi d to dni
   // dla flagi w sa tygodnie 

   // Przykłady:
   // "5 m" to 5 minut
   // "1 h" to 1 godzina
   // "1 d" to 1 dzień
   // "1 w" to 1 tydzień

   
  amx_sethighbantimes "5 m" "30 m" "1 h" "3 h" "1 d" "1 w" "0 m"

   
  /********************AMXBans: Freeze ****************************************/
   // plugin amxbans_freeze (tzw. Zamrażający)
   // "a" = zamraża (nie możesz się ruszyć)
   // "b" = nie mozesz uzyc broni
   // "c" = blokuje czat
   // "d" = gracz swieci na czerwono
   
  amxbans_freeze_mode "abcd"


  // Czas pomiedzy serwerem gry a baza danych
  // Moze byc ujemny
  // Jezeli 0 ustawia automatycznie

  amxbans_time_offset "0"


  // [En] Automatycznie robi screena przy banie

  amxbans_snapshot "5"

  // Typ Bana
  // "0" - wybiera automatycznie
  // "1" - na IP
  // "2" - na SteamID

  amxbans_bantype "0"


  // Definiuje czy sprawdzać graczy po flagach 
  // Włącza - "1" / Wyłącza - "0"

  amxbans_check_flag "1"

  // Włącza - 1 / wyłącza - 0 historie banow

  amxbans_history "1"

  // Plik konfiguracyjny - ECHO

  echo [AMXBansamxbans.cfg zostal zaladowany AMXX.PL Wersja PL Szyfrant i MisieQ 
  Może lepiej, żebyś sprawdził, czy wszystko jest git, bo nie ogarniam...

 4. #4
  Adminus pospolitus Awatar naven
  Dołączył
  Jan 2008
  Wiek
  26
  Posty
  10,802
  Thanks
  31
  Thanked 652 Times in 605 Posts

  Domyślnie Odp: ScreenShoty + Ban z powodem

  // Ustawia jaka flaga odpowiada za najwyższy czas bana jaki może ustawić admina.
  amxbans_higher_ban_time_admin "n"
  Najlepszy hosting Hidden Content href="Hidden Content target="_blank">tutaj
  Konfiguracja amxx, instalacja pluginów, pisanie pluginów AMXX. Więcej info na Hidden Content

  "At the end of the day, there are always going to be mental disorders and people who cause violence for no other reason than the fact that they're fucked up and lost. And all we can do is try to learn from it." Corey Taylor.

 5. #5
  Spamer Awatar kubaszekr38
  Dołączył
  Nov 2011
  Wiek
  20
  Posty
  113
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Domyślnie Odp: ScreenShoty + Ban z powodem

  ok, thx :]

Podobne wątki

 1. Co to za pluginy(screenshoty)
  By BrodaSvs in forum Szukam pluginu AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 20-01-2011, 17:09
 2. Screenshoty
  By Monopolovy in forum Szukam pluginu AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 18-10-2010, 19:39
 3. Ban z powodem
  By MaGiK5334 in forum Szukam pluginu AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 07-08-2010, 23:13
 4. [Non Steam] screenshoty
  By katana kamper in forum Problemy z CS 1.6 oraz CS:Condition Zero
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:53
 5. screenshoty bez bana
  By heartbreaker in forum Szukam pluginu AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post / autor: 17-08-2009, 23:05

Odwiedzający poszukiwali:

plugin na powod w banie deathrun

banowanie z powodem plugin

screeny powod amxx

screenshotr ban

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •