Serwery wiaderko.com Zwiń / Rozwiń kategorię

HashJama [TP] 193.33.176.148:27015 | tp.wiaderko.com status serwera HashJama [TP] połącz

HashJama CS:GO [DM] 193.33.176.53:27015 | dm.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO [DM] połącz

HashJama CS:GO [FFA] 193.33.176.15:27015 | ffa.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO FFA [FFA] połącz

HashJama [TeamSpeak 3] 62.210.99.220:9987 | ts.wiaderko.com status serwera HashJama [TP ELITE] 62.210.99.220:27015 połącz

SPONSOR:
pukawka.pl

Nabór na JUNIOR ADMINA forum - Więcej informacji > Klik <
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
 1. #1
  Spamer Awatar kubaszekr38
  Dołączył
  Nov 2011
  Wiek
  22
  Posty
  113
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Domyślnie Małe przerobienie pluginu z amxx vip generator.

  Witam Serdecznie! Zrobiłem sobie vipa przez: VIP Generator - AMXX.pl: Support AMX Mod X , a mam serwer DM Każdy na każdego i jak strzelę w CT gdy jestem w CT (lub w TT gdy jestem w TT), to nie daje mi HP, bo w vip generatorze ustawiłem sobie, aby było 20HP za zabicie i 40HP za HS. Daje plik .sma:

  Kod:
  #include <amxmodx>
  #include <colorchat>
  #include <cstrike>
  #include <engine>
  #include <fakemeta>
  #include <fun>
  #include <hamsandwich>
  
  #define IsPlayer(%1) (1<=%1<=maxPlayers)
  
  forward amxbans_admin_connect(id);
  
  new Array:g_Array, CsArmorType:armortype, bool:g_FreezeTime, bool:g_Vip[33], g_Hudmsg,
  ioid, maxPlayers, skoki[33];
  
  new const clips[]={0, 13, -0, 10, 1, 7, 0, 30, 30, 1, 30, 20, 25, 30, 35, 25, 12, 20, 10, 30, 100, 8, 30, 30, 20, 2, 7, 30, 30, 0, 50};
  new const g_Langcmd[][]={"say /vips","say_team /vips","say /vipy","say_team /vipy"};
  new const g_Prefix[] = "Vip Chat";
  
  public plugin_init(){
  	register_plugin("VIP Ultimate", "10.0.0.2", "benio101 & speedkill");
  	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "SpawnedEventPre", 1);
  	RegisterHam(Ham_Item_PreFrame, "player", "fw_Player_ResetMaxSpeed", 1);
  	register_logevent("logevent_round_start", 2, "1=Round_Start");
  	register_event("HLTV", "event_new_round", "a", "1=0", "2=0");
  	register_forward(FM_CmdStart, "CmdStartPre");
  	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "takeDamage", 0);
  	register_event("DeathMsg", "DeathMsg", "a");
  	register_message(get_user_msgid("ScoreAttrib"), "VipStatus");
  	g_Array=ArrayCreate(64,32);
  	for(new i;i<sizeof g_Langcmd;i++){
  		register_clcmd(g_Langcmd[i], "ShowVips");
  	}
  	register_clcmd("say /vip", "ShowMotd");
  	set_task(30.0, "ShowAdv",.flags = "b");
  	g_Hudmsg=CreateHudSyncObj();
  	register_event("Damage", "damage", "b", "2!0", "3=0", "4!0");
  	register_clcmd("say_team", "VipChat");
  }
  public client_authorized(id){
  	if(get_user_flags(id) & 524546 == 524546){
  		client_authorized_vip(id);
  	}
  }
  public client_authorized_vip(id){
  	g_Vip[id]=true;
  	new g_Name[64];
  	get_user_name(id,g_Name,charsmax(g_Name));
  	
  	new g_Size = ArraySize(g_Array);
  	new szName[64];
  	
  	for(new i = 0; i < g_Size; i++){
  		ArrayGetString(g_Array, i, szName, charsmax(szName));
  		
  		if(equal(g_Name, szName)){
  			return 0;
  		}
  	}
  	ArrayPushString(g_Array,g_Name);
  	set_hudmessage(24, 190, 220, 0.25, 0.2, 0, 6.0, 6.0);
  	ShowSyncHudMsg(0, g_Hudmsg, "Vip %s wbija na serwer !",g_Name);
  	
  	return PLUGIN_CONTINUE;
  }
  public client_disconnect(id){
  	if(g_Vip[id]){
  		client_disconnect_vip(id);
  	}
  }
  public client_disconnect_vip(id){
  	g_Vip[id]=false;
  	new Name[64];
  	get_user_name(id,Name,charsmax(Name));
  	
  	new g_Size = ArraySize(g_Array);
  	new g_Name[64];
  	
  	for(new i = 0; i < g_Size; i++){
  		ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
  		
  		if(equal(g_Name,Name)){
  			ArrayDeleteItem(g_Array,i);
  			break;
  		}
  	}
  }
  public SpawnedEventPre(id){
  	if(g_Vip[id]){
  		if(is_user_alive(id)){
  			SpawnedEventPreVip(id);
  		}
  	}
  }
  public SpawnedEventPreVip(id){
  	set_user_gravity(id, 400.0/800.0);
  	set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0,0,0, kRenderTransAlpha, 100);
  	skoki[id]=100;
  	set_user_footsteps(id,1);
  	set_user_health(id, get_user_health(id)+50);
  	cs_set_user_armor(id, min(cs_get_user_armor(id,armortype)+100, 300), CS_ARMOR_VESTHELM);
  	losoweGranaty(id, 10);
  }
  public fw_Player_ResetMaxSpeed(id){
  	if(g_Vip[id]){
  		if(is_user_alive(id)){
  			fw_Player_ResetMaxSpeedVip(id);
  		}
  	}
  }
  public logevent_round_start(){
  	g_FreezeTime=false;
  }
  public event_new_round(){
  	g_FreezeTime=true;
  }
  public fw_Player_ResetMaxSpeedVip(id){
  	if(!g_FreezeTime){
  		set_user_maxspeed(id,get_user_maxspeed(id) + 240);
  	}
  }
  public CmdStartPre(id, uc_handle){
  	if(g_Vip[id]){
  		if(is_user_alive(id)){
  			CmdStartPreVip(id, uc_handle);
  		}
  	}
  }
  public CmdStartPreVip(id, uc_handle){
  	new flags = pev(id, pev_flags);
  	if((get_uc(uc_handle, UC_Buttons) & IN_JUMP) && !(flags & FL_ONGROUND) && !(pev(id, pev_oldbuttons) & IN_JUMP) && skoki[id]>0){
  		--skoki[id];
  		new Float:velocity[3];
  		pev(id, pev_velocity,velocity);
  		velocity[2] = random_float(265.0,285.0);
  		set_pev(id,pev_velocity,velocity);
  	} else if(flags & FL_ONGROUND && skoki[id]!=-1){
  		skoki[id] = 100;
  	}
  }
  public losoweGranaty(id, losowe_granaty){
  	new henum=(user_has_weapon(id,CSW_HEGRENADE)?cs_get_user_bpammo(id,CSW_HEGRENADE):0);
  	new fbnum=(user_has_weapon(id,CSW_FLASHBANG)?cs_get_user_bpammo(id,CSW_FLASHBANG):0);
  	new sgnum=(user_has_weapon(id,CSW_SMOKEGRENADE)?cs_get_user_bpammo(id,CSW_SMOKEGRENADE):0);
  	while(--losowe_granaty>=0){
  		new granat=random(3);
  		switch(granat){
  			case 0:{
  				if(++henum>1){
  					cs_set_user_bpammo(id,CSW_HEGRENADE,cs_get_user_bpammo(id,CSW_HEGRENADE)+1);
  				} else {
  					give_item(id, "weapon_hegrenade");
  				}
  			}
  			case 1:{
  				if(++fbnum>2){
  					cs_set_user_bpammo(id,CSW_FLASHBANG,cs_get_user_bpammo(id,CSW_FLASHBANG)+1);
  				} else {
  					give_item(id, "weapon_flashbang");
  				}
  			}
  			case 2:{
  				if(++sgnum>1){
  					cs_set_user_bpammo(id,CSW_SMOKEGRENADE,cs_get_user_bpammo(id,CSW_SMOKEGRENADE)+1);
  				} else {
  					give_item(id, "weapon_smokegrenade");
  				}
  			}
  		}
  	}
  }
  public plugin_cfg(){
  	maxPlayers=get_maxplayers();
  }
  public takeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits){
  	if(((IsPlayer(idattacker) && is_user_connected(idattacker) && g_Vip[idattacker] && (ioid=idattacker)) ||
  	(ioid=pev(idinflictor, pev_owner) && IsPlayer(ioid) && is_user_connected(ioid) && g_Vip[ioid]))){
  		damage*=(100+25)/100;
  	}
  }
  public DeathMsg(){
  	new killer=read_data(1);
  	new victim=read_data(2);
  	
  	if(is_user_alive(killer) && g_Vip[killer] && get_user_team(killer) != get_user_team(victim)){
  		DeathMsgVip(killer,victim,read_data(3));
  	}
  }
  public DeathMsgVip(kid,vid,hs){
  	set_user_health(kid, min(get_user_health(kid)+(hs?40:20),200));
  	recharge(kid);
  }
  public recharge(id){
  	new wid=get_user_weapon(id);
  	if(wid){
  		new weaponname[32], weid;
  		get_weaponname(wid, weaponname, 31);
  		weid=find_ent_by_owner(-1, weaponname, id);
  		if(weid){
  			cs_set_weapon_ammo(weid, clips[wid]);
  		}
  	}
  }
  public VipStatus(){
  	new id=get_msg_arg_int(1);
  	if(is_user_alive(id) && g_Vip[id]){
  		set_msg_arg_int(2, ARG_BYTE, get_msg_arg_int(2)|4);
  	}
  }
  public ShowVips(id){
  	new g_Name[64],g_Message[192];
  	
  	new g_Size=ArraySize(g_Array);
  	
  	for(new i = 0; i < g_Size; i++){
  		ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
  		
  		add(g_Message, charsmax(g_Message), g_Name);
  		
  		if(i == g_Size - 1){
  			add(g_Message, charsmax(g_Message), ".");
  		}
  		else{
  			add(g_Message, charsmax(g_Message), ", ");
  		}
  	}
  	ColorChat(id,GREEN,"^x03Vipy ^x04na ^x03serwerze: ^x04%s", g_Message);
  	return PLUGIN_CONTINUE;
  }
  public client_infochanged(id){
  	if(g_Vip[id]){
  		new szName[64];
  		get_user_info(id,"name",szName,charsmax(szName));
  		
  		new Name[64];
  		get_user_name(id,Name,charsmax(Name));
  		
  		if(!equal(szName,Name)){
  			ArrayPushString(g_Array,szName);
  			
  			new g_Size=ArraySize(g_Array);
  			new g_Name[64];
  			for(new i = 0; i < g_Size; i++){
  				ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
  				
  				if(equal(g_Name,Name)){
  					ArrayDeleteItem(g_Array,i);
  					break;
  				}
  			}
  		}
  	}
  }
  public plugin_end(){
  	ArrayDestroy(g_Array);
  }
  public ShowMotd(id){
  	show_motd(id, "vip.txt", "Informacje o vipie");
  }
  public ShowAdv(){
  	ColorChat(0, NORMAL, "[VIP]^x04 Chcesz dowiedziec sie co posiada vip ? Napisz na say'u /vip");
  }
  public damage(id){
  	new attacker=get_user_attacker(id);
  	new damage=read_data(2);
  	
  	if(g_Vip[id]){
  		set_hudmessage(255, 0, 0, 0.45, 0.50, 2, 0.1, 4.0, 0.1, 0.1, -1);
  		ShowSyncHudMsg(id, g_Hudmsg, "%i^n", damage);
  	}
  	if(is_user_connected(attacker) && g_Vip[attacker]){
  		set_hudmessage(0, 100, 200, -1.0, 0.55, 2, 0.1, 4.0, 0.02, 0.02, -1);
  		ShowSyncHudMsg(attacker, g_Hudmsg, "%i^n", damage);
  	}
  }
  public VipChat(id){
  	if(g_Vip[id]){
  		new g_Msg[256],
  		g_Text[256];
  		
  		read_args(g_Msg,charsmax(g_Msg));
  		remove_quotes(g_Msg);
  		
  		if(g_Msg[0] == '*' && g_Msg[1]){
  			new g_Name[64];
  			get_user_name(id,g_Name,charsmax(g_Name));
  			
  			formatex(g_Text,charsmax(g_Text),"^x01(%s) ^x03%s : ^x04%s",g_Prefix, g_Name, g_Msg[1]);
  			
  			for(new i=1;i<33;i++){
  				if(is_user_connected(i) && g_Vip[i])
  				ColorChat(i, GREEN, "%s", g_Text);
  			}
  			return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
  		}
  	}
  	return PLUGIN_CONTINUE;
  }
  public amxbans_admin_connect(id){
  	client_authorized(id);
  }
  Proszę o szybką pomoc!

  ---------- Post dodany 24-02-2013 o godzinie 22:38 ----------

  Aha i jeszcze dostaje magazynek za zabicie i też chce, aby był on jak do kogokolwiek strzele, a nie tylko dostaje gdy jestem np. w CT to dostaje tylko jak zastrzele TT (i na odwrotnie)

 2. #2
  Tata Neo i Taza Awatar naven
  Dołączył
  Jan 2008
  Wiek
  28
  Posty
  10,802
  Thanks
  31
  Thanked 652 Times in 605 Posts

  Domyślnie Odp: Małe przerobienie pluginu z amxx vip generator.

  if(is_user_alive(killer) && g_Vip[killer] && get_user_team(killer) != get_user_team(victim)){
  ->
  if(is_user_alive(killer) && g_Vip[killer]){
  P.S. Przestań spamować na pw
  Najlepszy hosting Hidden Content href="Hidden Content target="_blank">tutaj
  Konfiguracja amxx, instalacja pluginów, pisanie pluginów AMXX. Więcej info na Hidden Content

  "At the end of the day, there are always going to be mental disorders and people who cause violence for no other reason than the fact that they're fucked up and lost. And all we can do is try to learn from it." Corey Taylor.

 3. #3
  Spamer Awatar kubaszekr38
  Dołączył
  Nov 2011
  Wiek
  22
  Posty
  113
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Domyślnie Odp: Małe przerobienie pluginu z amxx vip generator.

  OK, thx i sry za PW...

Podobne wątki

 1. przerobienie z sma na amxx
  By browsianka007 in forum Problemy i konfiguracja AMXX
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 15-02-2011, 22:29
 2. [Przerobienie] prośba o przerobienie pluginu na non steam
  By Nindża in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 04-07-2010, 21:11
 3. Przerobienie pluginu ctf
  By powerman3 in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 30-05-2010, 16:23
 4. Przerobienie .sma na .amxx
  By absolut in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 24-02-2010, 16:37
 5. prośba przerobienię pluginu sma na amxx
  By rczopka in forum Problem z pluginem AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 29-12-2009, 14:46

Odwiedzający poszukiwali:

amxx vip generator

amx mod x vip generator

generator amxx

damage vip amxx

vip generator amx

generatoramxx.pl

cs vipgenerator

Vip na ffa amxx bez hp za zabójstwo

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •