PISTOLETY

CIĘŻKIE
PM-y
KARABINY[img]http://i.imgur.com/zQpO4.jpg[/img
[img]http://i.imgur.com/IbFeY.jpg[/img

SPRZĘT

[img]http://i.imgur.com/s8myw.jpg[/img[img]http://i.imgur.com/OmyVy.jpg[/img[img]http://i.imgur.com/vCbkF.jpg[/img[img]http://i.imgur.com/yVBfm.jpg [/img

GRANATY

http://i.imgur.com/WZflF.jpg http://i.imgur.com/picW4.jpg http://i.imgur.com/HDARQ.jpg http://i.imgur.com/skryy.jpg http://i.imgur.com/PxuS4.jpg http://i.imgur.com/GhvNd.jpg