Wkurza Cię czekanie aż minie startowy film o silniku SOURCE? jest na to rozwiązanie ;)


1 Wchodzicie w BIBLIOTEKĘ

2 Klikacie na nazwę gry prawym przyciskiem myszy i wchodzicie Właściwości

3 Następnie wchodzicie w zakładkę "Ogólne" i klikacie "Parametry Startowe"

4 Wpisujecie w okienku komendę "-novid"