Witam,
Prośze kogoś kto się na tym zna o przerobienie pluginu. Teraz działa on tak, że gdy zginiemy to jeszcze przez 5 sek możemy rozmawiać przez mikrofon ze swoją drużyną. A chcę, żeby było tak, że rozmawiać ze swoją drużyną możemy na say'u czyli pisząc.

Kod Pluginu:

Kod php:
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define TASK_DEATH 3237

public plugin_init()
{
        
register_plugin("Last Words""0.1""Knopers")
        
register_event("DeathMsg""EvKill""a");
        
register_cvar("last_words_time""5.0");
}
public 
EvKill()
{
        new 
Float:fTime get_cvar_float("last_words_time")
        new 
id read_data(2);
        for(new 
0<= 1j++)
        {
                for(new 
1<= 32i++)
                {
                        if(
is_user_alive(i))
                        {
                                if(
get_user_team(i) == get_user_team(id))
                                        
set_client_listen(id iid1);
                        }
                        else
                                
set_client_listen(id iid0);
                }
        }
        if(!
task_exists(id TASK_DEATH)) //Na wszelki wypadek ;) 
                
set_task(fTime"GoKill"id TASK_DEATH);
}
public 
GoKill(Task_id)
{
        new 
id Task_id TASK_DEATH;
        for(new 
0<= 1j++)
        {
                for(new 
1<= 32i++)
                {
                        if(
is_user_alive(i))
                                
set_client_listen(id iid0);
                        else
                                
set_client_listen(id iid1);
                }
        }
}
public 
client_disconnect(id)
{
        if(
task_exists(id TASK_DEATH))
                
remove_task(id TASK_DEATH);