Witam,
Chcę aby ktoś przerobił ten plugin tak:
- gdy nikt nie odda głosu ustawia mp_timelimit na 15 (mp_timelimit 15)
- jeżeli jest taka sama liczba głosów np. na 10 minut i na 15 minut to pojawia się wiadomość: taka sama liczba głosów powtarzamy głosowanie. I wyswietla glosowanie ponownie.
No i chyba tyle, Dziękuje i Pozdrawiam

Kod php:
/* Script generated by Pawn Studio */

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>

#define PLUGIN    "TimeLimit vote"
#define AUTHOR    "many"
#define VERSION    "1.0.0"

new choises[6]
new 
Float:g_timelimit

public plugin_init() 
{
    
register_plugin("PLUGIN""VERSION""AUTHOR")
    
set_task(90.0"start_vote");
}

public 
start_vote(id)
{    
    new 
menu menu_create("\rJaki chcesz czas tej mapy?""menu_handler")
    
menu_additem(menu"\w10 minut""1"0)
    
menu_additem(menu"\w15 minut""2"0)
    
menu_additem(menu"\w20 minut""3"0)
    
menu_additem(menu"\w25 minut""4"0)
    
menu_additem(menu"\w30 minut""5"0)
    
menu_addblank(menu0)
    
menu_setprop(menuMPROP_EXITMEXIT_ALL)
    
    new 
players[32], inum
    get_players
(playersinum"ch")
    for(new 
0inumi++)
    {
        
menu_display(players[i], menu0)
    }
    
    
set_task(15.0"finish_vote")
    
    
choises[1] = choises[2] = choises[3] = choises[4] = choises[5] = 0
    
    
return 1
}

public 
menu_handler(idmenuitem)
{
    if (
item == MENU_EXIT)
    {
        
menu_cancel(id)
        return 
PLUGIN_HANDLED
    
}
    
    new 
data[6], name[32]
    new 
accesscallback
    
    menu_item_getinfo
(menuitemaccessdata5__callback)
    
    new 
key str_to_num(data)
    
get_user_name(idname31)
    
    switch (
key
    {
        case 
1
        {
            
client_print (0print_chat"[polub.pl] %s zaglosowal na 10 minut"name);
        }
        case 
2:
        {
            
client_print (0print_chat"[polub.pl] %s zaglosowal na 15 minut"name);
        }
        case 
3:
        {
            
client_print (0print_chat"[polub.pl] %s zaglosowal na 20 minut"name);
        }
        case 
4:
        {
            
client_print (0print_chat"[polub.pl] %s zaglosowal na 25 minut"name);
        }
        case 
5:
        {
            
client_print (0print_chat"[polub.pl] %s zaglosowal na 30 minut"name);
        }
    }
    
    ++
choises[key]
    
    
menu_cancel(id)
    return 
PLUGIN_HANDLED
}

public 
finish_vote()
{
    
g_timelimit get_cvar_float("mp_timelimit")
    
    if(
choises[1] > choises[2] && choises[1] > choises[3] && choises[1] > choises[4] && choises[1] > choises[5])
    {
        
client_print(0print_chat"[polub.pl] Czas mapy zostal ustawiony na ^"10 minut^", wybralo go %d osob"choises[1])
        
server_cmd("mp_timelimit 10");
    }
    
    else if(
choises[2] > choises[1] && choises[2] > choises[3] && choises[2] > choises[4] && choises[2] > choises[5])
    {
        
client_print(0print_chat"[polub.pl] Czas mapy zostal ustawiony na ^"15 minut^", wybralo go %d osob"choises[2])
        
server_cmd("mp_timelimit 15");
    }
    else if(
choises[3] > choises[1] && choises[3] > choises[2] && choises[3] > choises[4] && choises[3] > choises[5])
    {
        
client_print(0print_chat"[polub.pl] Czas mapy zostal ustawiony na ^"20 minut^", wybralo go %d osob"choises[3])
        
server_cmd("mp_timelimit 20");
    }
    
    else if(
choises[4] > choises[1] && choises[4] > choises[2] && choises[4] > choises[3] && choises[4] > choises[5])
    {
        
client_print(0print_chat"[polub.pl] Czas mapy zostal ustawiony na ^"25 minut^", wybralo go %d osob"choises[4])
        
server_cmd("mp_timelimit 25");
    }
    
    else if(
choises[5] > choises[1] && choises[5] > choises[2] && choises[5] > choises[3] && choises[5] > choises[4])
    {
        
client_print(0print_chat"[polub.pl] Czas mapy zostal ustawiony na ^"30 minut^", wybralo go %d osob"choises[5])
        
server_cmd("mp_timelimit 30");
    }
}  

public 
plugin_end() 
{
    
set_cvar_float("mp_timelimit"g_timelimit)