Kod php:
/* Plugin generated by AMXX-Studio */

#include <amxmodx>
#include <hamsandwich>
#include <fakemeta>
#include <fakemeta_util>

#define PLUGIN "Vip PB"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "peku33"


public plugin_init()
{
    
register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHOR);
    
RegisterHam(Ham_Spawn"player""event_spawn"true);
    
RegisterHam(Ham_TraceAttack"player""event_dmg");
}
public 
event_spawn(id)
{
    if(
is_user_alive(id) && get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
    {
        
fm_give_item(id"weapon_hegrenade");
        
fm_give_item(id"weapon_smokegrenade");
        
fm_give_item(id"weapon_flashbang");
        
fm_give_item(id"weapon_flashbang");
        
        
set_pev(idpev_health150);
    }
}
public 
event_dmg(thisidattackerFloat:damageFloat:direction[3], traceresultdamagebits)
{
    if(
is_user_alive(idattacker) && get_user_flags(idattacker) & ADMIN_LEVEL_H)
    {
        
SetHamParamFloat(3damage*1.5);
        return 
HAM_SUPERCEDE;
    }
    return 
HAM_IGNORED;

Prosił bym, aby do tego VIP'a zostało dodane:
200 naboi (do przeładowania) broń to MP5 (oczywiście all na pb)
I jak się da to broń, którą ma saper nie pamiętam nazwy żeby VIP dostawał tą na start. Jeżeli się da, to żeby też usuwało tą podstawową i tylko ta dla vip (oczywiście tylko dla tego co ma vip'a) dostawał tylko tą, oczywiście żeby strzelała kulkami i wgl mode sobie dorzuce do serwa.