Serwery wiaderko.com Zwiń / Rozwiń kategorię

HashJama [TP] 193.33.176.148:27015 | tp.wiaderko.com status serwera HashJama [TP] połącz

HashJama CS:GO [DM] 193.33.176.53:27015 | dm.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO [DM] połącz

HashJama CS:GO [FFA] 193.33.176.15:27015 | ffa.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO FFA [FFA] połącz

HashJama [TeamSpeak 3] 62.210.99.220:9987 | ts.wiaderko.com status serwera HashJama [TP ELITE] 62.210.99.220:27015 połącz

SPONSOR:
pukawka.pl

Nabór na JUNIOR ADMINA forum - Więcej informacji > Klik <
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
 1. #1
  Spamer Awatar ~Napek
  Dołączył
  Mar 2010
  Posty
  108
  Thanks
  49
  Thanked 16 Times in 12 Posts

  Omg Przeróbka vip.sma PLX !

  Siema !
  Otóż chciałbym aby zmienić trochę rzeczy które dostaje VIP na serwie.
  Chcę aby vip posiadał wybór broni tak jak jest oraz def gdy jest w ct nic wiecej.
  Zadnych granatów, kamizelek itp.

  Oto mój plik vip.sma

  Kod:
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <cstrike>
  #include <fun>
  static const COLOR[] = "^x04" //green
  static const CONTACT[] = ""
  new maxplayers
  new gmsgSayText
  new mpd, mkb, mhb
  new g_MsgSync
  new health_add
  new health_hs_add
  new health_max
  new nKiller
  new nKiller_hp
  new nHp_add
  new nHp_max
  new g_vip_active
  new g_menu_active
  new bool:HasC4[33]
  #define DAMAGE_RECIEVED
  #define Keysrod (1<<0)|(1<<1)|(1<<9) // Keys: 1234567890
  new round;
  /* #if defined DAMAGE_RECIEVED
  	new g_MsgSync2
  #endif */
  
  public plugin_init()
  {
  	register_plugin("VIP PL Version", "2.02", "BotQ")
  	mpd = register_cvar("money_per_damage","3")
  	mkb = register_cvar("money_kill_bonus","500")
  	mhb = register_cvar("money_hs_bonus","300")
  	health_add = register_cvar("amx_vip_hp", "15")
  	health_hs_add = register_cvar("amx_vip_hp_hs", "30")
  	health_max = register_cvar("amx_vip_max_hp", "100")
  	g_vip_active = register_cvar("vip_active", "0")
  	g_menu_active = register_cvar("menu_active", "1")
  
  	register_event("Damage","Damage","b")
  	register_event("DeathMsg","death_msg","a")
  	register_logevent("Round_Start", 2, "1=Round_Start")
  	register_logevent("Round_Reset", 2, "1=Game_Commencing")
  	register_event("TextMsg", "Round_Reset", "a", "2&Game_will_restart_in")
  	register_event("DeathMsg", "hook_death", "a", "1>0")
  
  	maxplayers = get_maxplayers()
  
  	register_event("Damage", "on_damage", "b", "2!0", "3=0", "4!0")
  
  	g_MsgSync = CreateHudSyncObj()
  
  /* #if defined DAMAGE_RECIEVED
  	g_MsgSync2 = CreateHudSyncObj()
  #endif */
  	register_menucmd(register_menuid("rod"), Keysrod, "Pressedrod")
  //	register_clcmd("awp","HandleCmd")
  	register_clcmd("sg550","HandleCmd")
  	register_clcmd("g3sg1","HandleCmd")
  //	register_event("CurWeapon", "event_CurWeapon_AWP", "be", "1=1")
  	register_event("CurWeapon", "event_CurWeapon_SG550", "be", "1=1")
  	register_event("CurWeapon", "event_CurWeapon_G3SG1", "be", "1=1")
  	register_event("CurWeapon", "event_CurWeapon_M249", "be", "1=1")
  	register_clcmd("say /vip","ShowMotd")
  	gmsgSayText = get_user_msgid("SayText")
  	register_clcmd("say", "handle_say")
  	register_cvar("sv_contact", CONTACT, FCVAR_SERVER)
  }
  
  public on_damage(id)
  {
  	new attacker = get_user_attacker(id)
  
  #if defined DAMAGE_RECIEVED
  	// id should be connected if this message is sent, but lets check anyway
  	if ( is_user_connected(id) && is_user_connected(attacker) )
  	if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
  	{
  		new damage = read_data(2)
  
  //		set_hudmessage(255, 0, 0, 0.45, 0.50, 2, 0.1, 4.0, 0.1, 0.1, -1)
  //		ShowSyncHudMsg(id, g_MsgSync2, "%i^n", damage)
  #else
  	if ( is_user_connected(attacker) && if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H) )
  	{
  		new damage = read_data(2)
  #endif
  		set_hudmessage(0, 100, 200, -1.0, 0.55, 2, 0.1, 4.0, 0.02, 0.02, -1)
  		ShowSyncHudMsg(attacker, g_MsgSync, "%i^n", damage)
  	}
  }
  
  public Damage(id)
  {
  	new weapon, hitpoint, attacker = get_user_attacker(id,weapon,hitpoint)
  	if(attacker<=maxplayers && is_user_alive(attacker) && attacker!=id)
  	if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H) 
  	{
  		new money = read_data(2) * get_pcvar_num(mpd)
  		if(hitpoint==1) money += get_pcvar_num(mhb)
  		cs_set_user_money(attacker,cs_get_user_money(attacker) + money)
  	}
  }
  
  public death_msg()
  {
  	if(read_data(1)<=maxplayers && read_data(1) && read_data(1)!=read_data(2)) cs_set_user_money(read_data(1),cs_get_user_money(read_data(1)) + get_pcvar_num(mkb) - 300)
  }
  
  public Round_Start()
  {
  	round++;
  	new players[32], player, pnum;
  	get_players(players, pnum, "a");
  	for(new i = 0; i < pnum; i++)
  	{
  		player = players[i];
  		if(get_user_flags(player) & ADMIN_LEVEL_H)
  		{
  			if(!get_pcvar_num(g_menu_active))
  				return PLUGIN_CONTINUE
  			if(!is_user_hltv(player) && !is_user_bot(player))
  			{
  				give_item(player, "weapon_hegrenade");
  				give_item(player, "weapon_flashbang");
  				give_item(player, "weapon_flashbang");
  				give_item(player, "weapon_smokegrenade");
  				give_item(player, "item_assaultsuit");
  				give_item(player, "item_thighpack");
  			}
  			if(round > 3) Showrod(player)
  		}
  	}
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public Round_Reset()
  {
  	round = 0;
  }
  
  public hook_death()
  {
    // Killer id
    nKiller = read_data(1)
    
    if ( (read_data(3) == 1) && (read_data(5) == 0) )
    {
     nHp_add = get_pcvar_num (health_hs_add)
    }
    else
     nHp_add = get_pcvar_num (health_add)
    nHp_max = get_pcvar_num (health_max)
    // Updating Killer HP
    if(!(get_user_flags(nKiller) & ADMIN_LEVEL_H))
    return;
  
    nKiller_hp = get_user_health(nKiller)
    nKiller_hp += nHp_add
    // Maximum HP check
    if (nKiller_hp > nHp_max) nKiller_hp = nHp_max
    set_user_health(nKiller, nKiller_hp)
    // Hud message "Healed +15/+30 hp"
    set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.15, 0, 1.0, 1.0, 0.1, 0.1, -1)
    show_hudmessage(nKiller, "Healed +%d hp", nHp_add)
    // Screen fading
    message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, nKiller)
    write_short(1<<10)
    write_short(1<<10)
    write_short(0x0000)
    write_byte(0)
    write_byte(0)
    write_byte(200)
    write_byte(75)
    message_end()
   
  }
  
  public Showrod(id) {
  	show_menu(id, Keysrod, "\rVIP Menu^n\d1. \wWez \yM4A1+Deagle ^n\d2. \wWez \yAK47+Deagle^n^n\d0. Wyjscie^n", -1, "rod") // Display menu
  }
  public Pressedrod(id, key) {
  	/* Menu:
  	* VIP Menu
  	* 1. Wez M4A1 + Deagle
  	* 2. Wez AK47+Deagle
  	* 0. Exit
  	*/
  	switch (key) {
  		case 0: { 
  			if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
  				HasC4[id] = true;
  			else
  				HasC4[id] = false;
        
  			strip_user_weapons (id)
  			give_item(id,"weapon_m4a1")
  			give_item(id,"ammo_556nato")
  			give_item(id,"ammo_556nato")
  			give_item(id,"ammo_556nato")
  			give_item(id,"weapon_deagle")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"weapon_knife")
  			if(get_user_flags(id) & ADMIN_RCON)
  			{
  				give_item(id, "weapon_hegrenade");
  				give_item(id, "weapon_flashbang");
  				give_item(id, "weapon_flashbang");
  				give_item(id, "weapon_smokegrenade");
  				client_print(id, print_center, "Otrzymales M4A1, Deagle, HE, Smoke i 2x Flesh!")
  			}
  			else
  			{
  				give_item(id, "weapon_hegrenade");
  			}
  			give_item(id, "item_assaultsuit");
  			give_item(id, "item_thighpack");
  			client_print(id, print_center, "Wziales M4A1, Deagle i HE!")
  			
  			if (HasC4[id])
  			{
  				give_item(id, "weapon_c4");
  				cs_set_user_plant( id );
  			}
  		}
  		case 1: { 
  			if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
  				HasC4[id] = true;
  			else
  				HasC4[id] = false;
        
  			strip_user_weapons (id)
  			give_item(id,"weapon_ak47")
  			give_item(id,"ammo_762nato")
  			give_item(id,"ammo_762nato")
  			give_item(id,"ammo_762nato")
  			give_item(id,"weapon_deagle")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"ammo_50ae")
  			give_item(id,"weapon_knife")
  			if(get_user_flags(id) & ADMIN_RCON)
  			{
  				give_item(id, "weapon_hegrenade");
  				give_item(id, "weapon_flashbang");
  				give_item(id, "weapon_flashbang");
  				give_item(id, "weapon_smokegrenade");
  				client_print(id, print_center, "Wziales AK47, Deagle, HE")
  			}
  			else
  			{
  				give_item(id, "weapon_hegrenade");
  				client_print(id, print_center, "Otrzymales AK47, Deagle i HE!")
  			}
  			give_item(id, "item_assaultsuit");
  			give_item(id, "item_thighpack");
  			
  			if (HasC4[id])
  				{
  					give_item(id, "weapon_c4");
  					cs_set_user_plant( id );
  				}
  			}
  		case 9: {
  			// 0
  			client_print(id, print_center, "Otrzymales Granaty!")
  		}
  	}
  	return PLUGIN_CONTINUE
  }
  
  public HandleCmd(id){
  	if (!get_pcvar_num(g_vip_active))
     return PLUGIN_CONTINUE
  	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) 
  		return PLUGIN_CONTINUE
  	client_print(id, print_center, "Niektore bronie sa tylko dla VIPow!")
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  /*
  public event_CurWeapon_AWP(id){
  	if (!get_pcvar_num(g_vip_active))
     return PLUGIN_CONTINUE
  	if(read_data(2) == CSW_AWP){
    	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){
        client_print(id, print_center, "Snajperka 'AWP' tylko dla VIPow!")
        client_cmd(id, "drop")
      }
    }
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  */
  
  public event_CurWeapon_SG550(id){
  	if (!get_pcvar_num(g_vip_active))
     return PLUGIN_CONTINUE
  	if(read_data(2) == CSW_SG550){
    	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){
        client_print(id, print_center, "AutoKampa 'SG550' tylko dla VIPow!")
        client_cmd(id, "drop")
      }
    }
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public event_CurWeapon_G3SG1(id){
  	if (!get_pcvar_num(g_vip_active))
     return PLUGIN_CONTINUE
  
  	if(read_data(2) == CSW_G3SG1){
    	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){
        client_print(id, print_center, "AutoKampa 'G3SG1' tylko dla VIPow!")
        client_cmd(id, "drop")
      }
    }
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public event_CurWeapon_M249(id){
  	if (!get_pcvar_num(g_vip_active))
     return PLUGIN_CONTINUE
  
  	if(read_data(2) == CSW_M249){
    	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){
        client_print(id, print_center, "Bron 'M249 Para' tylko dla VIPow")
        client_cmd(id, "drop")
      }
    }
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public ShowMotd(id)
  {
  	show_motd(id, "vip.txt")
  }
  
  public handle_say(id) {
  	new said[192]
  	read_args(said,192)
  	if( ( containi(said, "who") != -1 && containi(said, "admin") != -1 ) || contain(said, "/vips") != -1 )
  		set_task(0.1,"print_adminlist",id)
  	return PLUGIN_CONTINUE
  }
  
  public print_adminlist(user) 
  {
  	new adminnames[33][32]
  	new message[256]
  	new contactinfo[256], contact[112]
  	new id, count, x, len
  	
  	for(id = 1 ; id <= maxplayers ; id++)
  		if(is_user_connected(id))
  			if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
  				get_user_name(id, adminnames[count++], 31)
  	
  	len = format(message, 255, "%s VIP'y ONLINE: ",COLOR)
  	if(count > 0) 
  	{
  		for(x = 0 ; x < count ; x++) 
  		{
  			len += format(message[len], 255-len, "%s%s%s ", COLOR, adminnames[x], x < (count-1) ? "^x01, ":"")
  			if(len > 96 ) {
  				print_message(user, message)
  				len = format(message, 255, "%s ",COLOR)
  			}
  		}
  		print_message(user, message)
  	}
  	else {
  		len += format(message[len], 255-len, "Brak Vip'ow Online")
  		print_message(user, message)
  	}
  	
  	get_cvar_string("amx_contactinfo", contact, 63)
  	if(contact[0]) {
  		format(contactinfo, 111, "%s Kontakt z Adminem -- %s", COLOR, contact)
  		print_message(user, contactinfo)
  	}
  	return PLUGIN_HANDLED;
  }
  
  print_message(id, msg[]) {
  	message_begin(MSG_ONE, gmsgSayText, {0,0,0}, id)
  	write_byte(id)
  	write_string(msg)
  	message_end()
  }
  Ostatnio edytowane przez ~Napek ; 18-12-2010 o 21:24

Podobne wątki

 1. Cod mod - przeróbka
  By ViHuRa in forum Problem z pluginem AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 17-11-2010, 21:21
 2. Przerobka vip
  By Gram Jajami in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 08-08-2010, 18:45
 3. Przeróbka !!!
  By darosevic in forum Problemy i konfiguracja AMXX
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 04-08-2010, 16:43
 4. Mała przeróbka ...
  By RedipS in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 14-07-2010, 14:49
 5. Przeróbka COD MOD
  By przemo_1610 in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 09-07-2010, 22:58
 6. [przerobka] Przerobka stopki
  By Czookapik in forum Prośby o wykonanie grafiki
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 18-05-2010, 22:10
 7. Przeróbka
  By skuziak in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post / autor: 19-02-2010, 21:43
 8. Pytanie, przeróbka na .pl ?
  By MaTeUsZeQ in forum Tworzenie - projektowanie stron www
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 14-07-2009, 20:46
 9. Przeróbka map z CSS do CS1.6ns
  By najox in forum Mapy do Counter Strike
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 07-05-2009, 19:24
 10. Przeróbka..
  By Morti in forum Archiwum forum
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 11-04-2008, 23:41

Odwiedzający poszukiwali:

vip.sma

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •