Serwery wiaderko.com Zwiń / Rozwiń kategorię

HashJama [TP] 193.33.176.148:27015 | tp.wiaderko.com status serwera HashJama [TP] połącz

HashJama CS:GO [DM] 193.33.176.53:27015 | dm.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO [DM] połącz

HashJama CS:GO [FFA] 193.33.176.15:27015 | ffa.wiaderko.com status serwera HashJama CS:GO FFA [FFA] połącz

HashJama [TeamSpeak 3] 62.210.99.220:9987 | ts.wiaderko.com status serwera HashJama [TP ELITE] 62.210.99.220:27015 połącz

SPONSOR:
pukawka.pl

Nabór na JUNIOR ADMINA forum - Więcej informacji > Klik <
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
 1. #1
  el Wymiataczos Awatar powerman3
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  515
  Thanks
  24
  Thanked 22 Times in 21 Posts

  Domyślnie Przerobienie pluginu ctf

  Witam, prosze o przerobienie tego pluginu zeby nie bylo do wyboru broni tak jak na csdm
  Kod:
  /*
  *  _______   _   _ __     __
  * | _____/  | |  | | \ \  __  / /
  * | |     | |  | | | | / \ | |
  * | |     | |____| | | |/ __ \| |
  * | |  ___  | ______ | |  / \  |
  * | | |_ | | |  | | | /  \ |
  * | |  | | | |  | | | |   | |
  * | |____| | | |  | | | |   | |
  * |_______/  |_|  |_| \_/   \_/
  *
  *
  *
  * Last Edited: 08-25-08
  *
  * ============
  *  Changelog:
  * ============
  *
  * v3.1b
  *  -Flag Holders no longer get spawn protection
  *
  * v3.1a
  *  -de_ map objective respawn bug hard-fix
  *  -cs_ map objective respawn bug fix
  *  -Minor fixes
  *
  * v3.1
  *  -Added Infinite Ammo
  *  -Added Random option to weapons menu
  *  -Optimized amx_ctf_on function
  *
  * v3.0
  *  -Rewrite #2
  *
  * v2.0
  *  -Rewrite
  *
  * v1.0
  *  -Initial Release
  *
  */
  
  #define VERSION	"3.1b"
  
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <fun>
  #include <cstrike>
  #include <csx>
  #include <fakemeta>
  
  //Remove the '//' on the next line for AMXX 1.76d compadability.
  //#define amxx176d
  
  //Max Distance from player->flag for touch to occur
  #define PICKUP_DISTANCE	100.0
  
  #define MAX_OBJECTIVES	10
  #define MAX_OBJ_TYPES	8
  
  //CTF CS Weapon Constants
  #define CTF_SCOUT		1	//a
  #define CTF_XM1014		2	//b
  #define CTF_MAC10		4	//c
  #define CTF_AUG			8	//d
  #define CTF_UMP45		16	//e
  #define CTF_SG550		32	//f
  #define CTF_GALIL		64	//g
  #define CTF_FAMAS		128	//h
  #define CTF_AWP			256	//i
  #define CTF_MP5NAVY		512	//j
  #define CTF_M249		1024	//k
  #define CTF_M3			2048	//l
  #define CTF_M4A1		4096	//m
  #define CTF_TMP			8192	//n
  #define CTF_G3SG1		16384	//o
  #define CTF_SG552		32768	//p
  #define CTF_AK47		65536	//q
  #define CTF_P90			131072	//r
  #define CTF_P228		262144	//s
  #define CTF_ELITE		524288	//t
  #define CTF_FIVESEVEN		1048576	//u
  #define CTF_USP			2097152	//v
  #define CTF_GLOCK18		4194304	//w
  #define CTF_DEAGLE		8388608	//x
  #define CTF_VEST		16777216//y
  #define CTF_VESTHELM		33554432//z
  
  static const weapon_names[26][16] = 
  {
  	"Scout",
  	"XM1014",
  	"Mac10",
  	"Aug",
  	"UMP",
  	"SG550",
  	"Galil",
  	"Famas",
  	"AWP",
  	"MP5Navy",
  	"M249",
  	"M3",
  	"M4A1",
  	"TMP",
  	"G3SG1",
  	"SG552",
  	"AK47",
  	"P90",
  	"P228",
  	"Elite",
  	"Fiveseven",
  	"USP",
  	"Glock18",
  	"Deagle",
  	"VEST",
  	"VESTHELM"
  }
  
  //Map Objective Removal
  new num_objectives
  new Float:objective[MAX_OBJECTIVES][3]
  new objective_type[MAX_OBJECTIVES]
  new objective_solidity[MAX_OBJECTIVES]
  new Float:objectiveminsize[MAX_OBJECTIVES][3]
  new Float:objectivemaxsize[MAX_OBJECTIVES][3]
  new bool:give_c4
  static const map_objectives[MAX_OBJ_TYPES][24] =
  {
  	"func_bomb_target",
  	"func_escapezone",
  	"func_hostage_rescue",
  	"func_vip_safetyzone",
  	"hostage_entity",
  	"info_bomb_target",
  	"info_hostage_rescue",
  	"info_vip_start"
  }
  //Map Objective Removal - de_ bug fix
  new weapon[33][31]
  new CsArmorType:armortype[33]
  new armoramount[33]
  new bool:killing
  new WeaponNames[31][] =
  {
  	"", //Blank
  	"weapon_p228",
  	"", //Nothing
  	"weapon_scout",
  	"weapon_hegrenade",
  	"weapon_xm1014",
  	"", //C4
  	"weapon_mac10",
  	"weapon_aug",
  	"weapon_smokegrenade",
  	"weapon_elite",
  	"weapon_fiveseven",
  	"weapon_ump45",
  	"weapon_sg550",
  	"weapon_galil",
  	"weapon_famas",
  	"weapon_usp",
  	"weapon_glock18",
  	"weapon_awp",
  	"weapon_mp5navy",
  	"weapon_m249",
  	"weapon_m3",
  	"weapon_m4a1",
  	"weapon_tmp",
  	"weapon_g3sg1",
  	"weapon_flashbang",
  	"weapon_deagle",
  	"weapon_sg552",
  	"weapon_ak47",
  	"", //Knife
  	"weapon_p90"
  }
  
  //CVAR Pointers
  new togglecvar, respawntime, maxcaps, spawnprotection
  #if !defined amxx176d
  new allowableweapons, nades
  #endif
  new bool:play_sounds
  
  //Flag
  new Float:maxs[2][3] = {{-4800.0,-4800.0,-4800.0},{-4800.0,-4800.0,-4800.0}}
  new Float:mins[2][3] = {{4800.0,4800.0,4800.0},{4800.0,4800.0,4800.0}}
  new I_max[2][3]
  new I_min[2][3]
  static const holo_model[] = "models/holo.mdl"
  static const blue_flag_model[] = "models/blue_flag.mdl"
  static const red_flag_model[] = "models/red_flag.mdl"
  static const flag_captured[] = "PVPFlagCaptured.mp3"
  static const flag_returned[] = "PVPFlagReturned.mp3"
  static const flag_taken[] = "PVPFlagTaken.mp3"
  new beamsprite
  new flag_holder[2]
  new flagstand_ents[2]
  new bool:is_in_safezone[33]
  new TScore, CTScore
  
  new saytext_msgid
  new maxplayers
  
  //Weapon Menu
  new bool:firsttime[33]
  new bool:ask[33]
  new weapon_picked[2][33]
  new cur_offset[33]
  new options_on_menu[8][33]
  
  //Voting
  new voterounddelay, votecvar, votelength, votedelay
  new bool:roundend
  new bool:voting
  new bool:voted
  new yes, no
  
  public plugin_init()
  {
  	register_plugin("GHW Capture The Flag",VERSION,"GHW_Chronic")
  
  	togglecvar = register_cvar("ctf_on","1")
  #if defined amxx176d
  	register_cvar("ctf_weapons","abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
  #else
  	allowableweapons = register_cvar("ctf_weapons","abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
  #endif
  #if defined amxx176d
  	register_cvar("ctf_nades","hhff")
  #else
  	nades = register_cvar("ctf_nades","hhff")
  #endif
  	respawntime = register_cvar("ctf_respawntime","3.0")
  	maxcaps = register_cvar("ctf_maxcaps","25")
  	votecvar = register_cvar("ctf_vote","1")
  	votelength = register_cvar("ctf_votelength","20.0")
  	votedelay = register_cvar("ctf_votedelay","180.0")
  	voterounddelay = register_cvar("ctf_voterounddelay","5.0")
  	spawnprotection = register_cvar("ctf_spawnprotection","1")
  
  	//register_clcmd("say /spawnme","respawn_player")
  	//register_clcmd("say_team /spawnme","respawn_player")
  	register_clcmd("say /guns","cmd_guns")
  	register_clcmd("say_team /guns","cmd_guns")
  	register_clcmd("say guns","cmd_guns")
  	register_clcmd("say_team guns","cmd_guns")
  	register_clcmd("say /ctfvote","say_vote_hook")
  	register_clcmd("say_team /ctfvote","say_vote_hook")
  	register_concmd("amx_ctf_addweap","cmd_addweap",ADMIN_BAN,"<Weapon> Un-Restricts a weapon from the weapons menu.")
  	register_concmd("amx_ctf_removeweap","cmd_delweap",ADMIN_BAN,"<Weapon> Restricts a weapon from the weapons menu.")
  
  	register_concmd("amx_ctf_set_tflag","cmd_set_tflag",ADMIN_BAN,"Sets your current location to the new T Flag Spawn Location.")
  	register_concmd("amx_ctf_set_ctflag","cmd_set_ctflag",ADMIN_BAN,"Sets your current location to the new CT Flag Spawn Location.")
  	register_concmd("amx_ctf_off","cmd_off",ADMIN_BAN,"Turn CTF Off")
  	register_concmd("amx_ctf_on","cmd_on",ADMIN_BAN,"Turn CTF On")
  
  	register_menucmd(register_menuid("WeaponMethodMenu"),(1<<0)|(1<<1)|(1<<2),"weapon_method_pushed")
  	register_menucmd(register_menuid("PrimaryWeaponSelect"),(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9),"prim_weapons_pushed")
  	register_menucmd(register_menuid("SecWeaponSelect"),(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7),"sec_weapons_pushed")
  	register_menucmd(register_menuid("ctfvote"),(1<<0)|(1<<1), "Key_Hook")
  
  	register_forward(FM_Think,"FM_Think_Hook")
  	register_forward(FM_PlayerPreThink,"FM_PlayerPreThink_Hook")
  	register_forward(FM_SetModel,"Hook_SetModel",1)
  	register_event("DeathMsg","DeathMsg","a")
  	register_event("SendAudio","endround","a","2=%!MRAD_terwin","2=%!MRAD_ctwin","2=%!MRAD_rounddraw")
  	register_logevent("newround",2,"1=Round_Start")
  
  	saytext_msgid = get_user_msgid("SayText")
  	maxplayers = get_maxplayers()
  
  	if(get_pcvar_num(togglecvar))
  	{
  		ctf_on()
  	}
  }
  
  /*
  cmd_delweap cmd_addweap
  */
  
  public cmd_delweap(id,level,cid)
  {
  	if(!cmd_access(id,level,cid,2))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	new arg[32]
  	read_argv(1,arg,31)
  
  	new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  	get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  	get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif
  
  	new flags = read_flags(cvar_value)
  	for(new i=0;i<26;i++)
  	{
  		if(equali(arg,weapon_names[i]))
  		{
  			new remove_flag = power(2,i)
  			if(flags & remove_flag)
  			{
  				console_print(id,"[AMXX] Removing weapon %s from the choice list.",weapon_names[i])
  				flags -= remove_flag
  				get_flags(flags,cvar_value,31)
  				set_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value)
  			}
  			else
  			{
  				console_print(id,"[AMXX] Weapon %s is already off choice list.",weapon_names[i])
  				
  			}
  
  			break;
  		}
  	}
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public cmd_addweap(id,level,cid)
  {
  	if(!cmd_access(id,level,cid,2))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	new arg[32]
  	read_argv(1,arg,31)
  
  	new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  	get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  	get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif
  
  	for(new i=0;i<26;i++)
  	{
  		if(equali(arg,weapon_names[i]))
  		{
  			new flags = read_flags(cvar_value)
  			new add_flag = power(2,i)
  			if(!(flags & add_flag))
  			{
  				console_print(id,"[AMXX] Adding weapon %s to the choice list.",weapon_names[i])
  				flags += add_flag
  				get_flags(flags,cvar_value,31)
  				set_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value)
  			}
  			else
  			{
  				console_print(id,"[AMXX] Weapon %s is already on choice list.",weapon_names[i])
  				
  			}
  
  			break;
  		}
  	}
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  /*
   Respawn on Team Select
  */
  
  public client_putinserver(id)
  {
  	set_task(1.0,"catch_jointeam",id,"",0,"b")
  	ask[id] = true
  	firsttime[id] = true
  }
  
  public catch_jointeam(id)
  {
  	if(get_pcvar_num(togglecvar) && is_user_connected(id))
  	{
  		static CsTeams:team
  		team = cs_get_user_team(id)
  		if(team==CS_TEAM_T || team==CS_TEAM_T)
  		{
  			remove_task(id)
  			respawn_player(id)
  		}
  	}
  	else
  	{
  		remove_task(id)
  	}
  }
  
  
  /*
   Base Respawn Code
  */
  
  public respawn_player(id)
  {
  	if(get_pcvar_num(togglecvar) && is_user_connected(id))
  	{
  		//Make the engine think he is spawning
  		set_pev(id,pev_deadflag,DEAD_RESPAWNABLE)
  		set_pev(id,pev_iuser1,0)
  		dllfunc(DLLFunc_Think,id)
  
  		//Move his body so if corpse is created it is not in map
  		engfunc(EngFunc_SetOrigin,id,Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0})
  
  		//Actual Spawn
  		set_task(0.5,"spawnagain",id)
  	}
  }
  
  public spawnagain(id)
  {
  	//Make sure he didn't disconnect in the 0.5 seconds that have passed.
  	if(is_user_connected(id))
  	{
  		//Spawn player
  		spawn(id)
  		dllfunc(DLLFunc_Spawn,id)
  
  		set_task(1.0,"weapon_method_menu",id)
  	}
  }
  
  
  /*
   CSDM Style weapons menu
  */
  
  public weapon_method_menu(id)
  {
  	if(is_user_bot(id))
  	{
  		weapon_picked[0][id] = 16
  		weapon_picked[1][id] = 23
  		give_weapons(id)
  	}
  	else if(firsttime[id])
  	{
  		firsttime[id] = false
  		prim_weapons_menu(id,0)
  	}
  	else
  	{
  		cur_offset[id] = 0
  		if(ask[id])
  		{
  			show_menu(id,(1<<0)|(1<<1)|(1<<2),"Weapon Selection Method^n^n1. Last Guns^n2. Last Guns + Save^n3. New Guns",-1,"WeaponMethodMenu")
  		}
  		else
  		{
  			give_weapons(id)
  		}
  	}
  }
  
  public weapon_method_pushed(id,key)
  {
  	switch(key)
  	{
  		case 0:
  		{
  			ask[id] = true
  			give_weapons(id)
  		}
  		case 1:
  		{
  			new string[200]
  			format(string,199,"[red][CTF][/red] Type [green]guns[/green] to re-activate the gun menu.")
  			show_colored_message(id,string,199)
  			ask[id] = false
  			give_weapons(id)
  		}
  		case 2:
  		{
  			ask[id] = true
  			prim_weapons_menu(id,0)
  		}
  	}
  
  	return ;
  }
  
  public prim_weapons_menu(id,offset)
  {
  	if(offset<0) offset = 0
  
  	new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  	get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  	get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif
  	new flags = read_flags(cvar_value)
  
  	new keys, curnum, menu[2048]
  	for(new i=offset;i<19;i++)
  	{
  		if(i==18)
  		{
  			options_on_menu[curnum][id] = 24
  			keys += (1<<curnum)
  			curnum++
  			format(menu,2047,"%s^n%d. Random",menu,curnum)
  			break;
  		}
  		else if(flags & power(2,i))
  		{
  			options_on_menu[curnum][id] = i
  			keys += (1<<curnum)
  
  			curnum++
  			format(menu,2047,"%s^n%d. %s",menu,curnum,weapon_names[i])
  
  			if(curnum==8)
  				break;
  		}
  	}
  
  	format(menu,2047,"\ySelect Primary Weapon:\w^n^n%s^n",menu)
  	if(curnum==8 && offset<12)
  	{
  		keys += (1<<8)
  		format(menu,2047,"%s^n9. Next",menu)
  	}
  	if(offset)
  	{
  		keys += (1<<9)
  		format(menu,2047,"%s^n0. Back",menu)
  	}
  
  	show_menu(id,keys,menu,-1,"PrimaryWeaponSelect")
  }
  
  public prim_weapons_pushed(id,key)
  {
  	if(key<8)
  	{
  		weapon_picked[0][id] = options_on_menu[key][id]
  		cur_offset[id] = 0
  		sec_weapons_menu(id,0)
  	}
  	else
  	{
  		if(key==8)
  			cur_offset[id] += 8
  		if(key==9)
  			cur_offset[id] -= 8
  		prim_weapons_menu(id,cur_offset[id])
  	}
  
  	return ;
  }
  
  public sec_weapons_menu(id,offset)
  {
  	if(offset<0) offset = 0
  
  	new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  	get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  	get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif
  	new flags = read_flags(cvar_value)
  
  	new keys, curnum, menu[2048]
  	for(new i=18;i<24;i++)
  	{
  		if(flags & power(2,i))
  		{
  			options_on_menu[curnum][id] = i
  			keys += (1<<curnum)
  
  			curnum++
  			format(menu,2047,"%s^n%d. %s",menu,curnum,weapon_names[i])
  		}
  	}
  	options_on_menu[curnum][id] = 25
  	keys += (1<<curnum)
  	curnum++
  	format(menu,2047,"%s^n%d. Random",menu,curnum)
  
  	format(menu,2047,"\ySelect Secondary Weapon:\w^n^n%s",menu)
  
  	show_menu(id,keys,menu,-1,"SecWeaponSelect")
  }
  
  public sec_weapons_pushed(id,key)
  {
  	if(key<8)
  	{
  		weapon_picked[1][id] = options_on_menu[key][id]
  	}
  
  	give_weapons(id)
  
  	return ;
  }
  
  public give_weapons(id)
  {
  	strip_user_weapons(id)
  
  	give_item(id,"weapon_knife")
  
  	new weapon[32]
  	new csw = csw_contant(weapon_picked[0][id])
  	get_weaponname(csw,weapon,31)
  	give_item(id,weapon)
  	cs_set_user_bpammo(id,csw,999)
  
  	csw = csw_contant(weapon_picked[1][id])
  	get_weaponname(csw,weapon,31)
  	give_item(id,weapon)
  	cs_set_user_bpammo(id,csw,999)
  
  #if defined amxx176d
  	get_cvar_string("ctf_nades",weapon,31)
  #else
  	get_pcvar_string(nades,weapon,31)
  #endif
  	new he, flash, smoke
  	for(new i=0;i<strlen(weapon);i++)
  	{
  		switch(weapon[i])
  		{
  			case 'h': he++
  			case 'f': flash++
  			case 's': smoke++
  		}
  	}
  
  	if(he) give_item(id,"weapon_hegrenade"), cs_set_user_bpammo(id,CSW_HEGRENADE,he)
  	if(flash) give_item(id,"weapon_flashbang"), cs_set_user_bpammo(id,CSW_FLASHBANG,flash)
  	if(smoke) give_item(id,"weapon_smokegrenade"), cs_set_user_bpammo(id,CSW_SMOKEGRENADE,smoke)
  
  #if defined amxx176d
  	get_cvar_string("ctf_weapons",weapon,31)
  #else
  	get_pcvar_string(allowableweapons,weapon,31)
  #endif
  	new flags = read_flags(weapon)
  	if(flags & CTF_VESTHELM) cs_set_user_armor(id,100,CS_ARMOR_VESTHELM)
  	else if(flags & CTF_VEST) cs_set_user_armor(id,100,CS_ARMOR_KEVLAR)
  }
  
  public csw_contant(weapon)
  {
  	new num = 29
  	switch(weapon)
  	{
  		case 0: num = 3
  		case 1: num = 5
  		case 2: num = 7
  		case 3: num = 8
  		case 4: num = 12
  		case 5: num = 13
  		case 6: num = 14
  		case 7: num = 15
  		case 8: num = 18
  		case 9: num = 19
  		case 10: num = 20
  		case 11: num = 21
  		case 12: num = 22
  		case 13: num = 23
  		case 14: num = 24
  		case 15: num = 27
  		case 16: num = 28
  		case 17: num = 30
  		case 18: num = 1
  		case 19: num = 10
  		case 20: num = 11
  		case 21: num = 16
  		case 22: num = 17
  		case 23: num = 26
  		case 24:
  		{
  			new s_weapon[32]
  #if defined amxx176d
  			get_cvar_string("ctf_weapons",s_weapon,31)
  #else
  			get_pcvar_string(allowableweapons,s_weapon,31)
  #endif
  			new flags = read_flags(s_weapon)
  			do
  			{
  				num = random_num(0,18)
  				if(!(num & flags))
  				{
  					num = -1
  				}
  			}
  			while(num==-1)
  			num = csw_contant(num)
  		}
  		case 25:
  		{
  			new s_weapon[32]
  #if defined amxx176d
  			get_cvar_string("ctf_weapons",s_weapon,31)
  #else
  			get_pcvar_string(allowableweapons,s_weapon,31)
  #endif
  			new flags = read_flags(s_weapon)
  			do
  			{
  				num = random_num(18,23)
  				if(!(num & flags))
  				{
  					num = -1
  				}
  			}
  			while(num==-1)
  			num = csw_contant(num)
  		}
  	}
  	return num;
  }
  
  public cmd_guns(id)
  {
  	ask[id] = true
  	weapon_method_menu(id)
  }
  
  
  /*
   Weapon Despawn
  */
  
  public Hook_SetModel(ent,model[])
  {
  	if(get_pcvar_num(togglecvar) && pev_valid(ent) && ent>maxplayers)
  	{
  		if(containi(model,"models/w_")==0)
  		{
  			if(containi(model,"nade")!=-1 || containi(model,"flash")!=-1)
  			{
  				set_task(2.0,"remove_nade_ent",ent,model,31)
  			}
  			else
  			{
  				set_task(0.1,"remove_ent",ent,model,31)
  			}
  		}
  	}
  }
  
  public remove_ent(model[32],ent)
  {
  	if(pev_valid(ent))
  	{
  		static model2[32]
  		pev(ent,pev_model,model2,31)
  		if(equal(model,model2))	engfunc(EngFunc_RemoveEntity,ent)
  	}
  }
  
  public remove_nade_ent(model[32],ent)
  {
  	if(pev_valid(ent))
  	{
  		static model2[32]
  		pev(ent,pev_model,model2,31)
  		if(equal(model,model2))
  		{
  			static Float:velocity[3]
  			pev(ent,pev_velocity,velocity)
  	
  			if(!velocity[0] && !velocity[1] && !velocity[2])
  				set_pev(ent,pev_flags,FL_KILLME)
  		}
  	}
  }
  
  
  /*
   Base Setup - Spawn Protection & Flag Spawn
  */
  
  public plugin_precache() 
  {
  	precache_model(holo_model)
  	precache_model(red_flag_model)
  	precache_model(blue_flag_model)
  
  	beamsprite = precache_model("sprites/dot.spr")
  	precache_model("models/scientist.mdl")
  
  	if(get_pcvar_num(register_cvar("ctf_sounds","1")))
  	{
  		play_sounds = true
  		precache_sound(flag_captured)
  		precache_sound(flag_returned)
  		precache_sound(flag_taken)
  	}
  }
  
  public cmd_set_tflag(id,level,cid)
  {
  	if(!cmd_access(id,level,cid,1))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	setflagspawn(id,0)
  
  	console_print(id,"[CTF] T Flag Spawn Location Saved.")
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public cmd_set_ctflag(id,level,cid)
  {
  	if(!cmd_access(id,level,cid,1))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	setflagspawn(id,1)
  
  	console_print(id,"[CTF] CT Flag Spawn Location Saved.")
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public setflagspawn(id,team)
  {
  	new bool:readfromfile = false
  	new configfile[200]
  	get_configsdir(configfile,199)
  	format(configfile,199,"%s/CTF_FlagSpawns.ini",configfile)
  
  	new mapname[32]
  	get_mapname(mapname,31)
  	new string[200]
  	format(string,199,"%s | T | ",mapname)
  
  	new Float:origin[3], Float:origin2[3]
  	switch(team)
  	{
  		case 0:
  		{
  			pev(flag_holder[1],pev_origin,origin2)
  			pev(id,pev_origin,origin)
  			engfunc(EngFunc_SetOrigin,flag_holder[0],origin)
  		}
  		case 1:
  		{
  			pev(flag_holder[0],pev_origin,origin)
  			pev(id,pev_origin,origin2)
  			engfunc(EngFunc_SetOrigin,flag_holder[1],origin2)
  		}
  	}
  
  	if(file_exists(configfile))
  	{
  		new read[200], trash, Fsize = file_size(configfile,1)
  		for(new i=0;i<Fsize;i++)
  		{
  			read_file(configfile,i,read,199,trash)
  
  			if(containi(read,string)==0)
  			{
  				format(string,199,"%s | T | %f %f %f | CT | %f %f %f",mapname,origin[0],origin[1],origin[2],origin2[0],origin2[1],origin2[2])
  				write_file(configfile,string,i)
  				readfromfile = true
  				break;
  			}
  		}
  	}
  
  	if(!readfromfile)
  	{
  		format(string,199,"%s | T | %f %f %f | CT | %f %f %f",mapname,origin[0],origin[1],origin[2],origin2[0],origin2[1],origin2[2])
  		write_file(configfile,string,-1)
  
  	}
  }
  
  public find_minmaxs()
  {
  	new Float:origin[3], i
  	new ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,maxplayers,"classname","info_player_deathmatch")
  	while(ent)
  	{
  		if(pev_valid(ent))
  		{
  			pev(ent,pev_origin,origin)
  			for(i=0;i<3;i++)
  			{
  				if(origin[i] < mins[0][i])
  					mins[0][i] = origin[i]
  				if(origin[i] > maxs[0][i])
  					maxs[0][i] = origin[i]
  			}
  		}
  		ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,ent,"classname","info_player_deathmatch")
  	}
  
  	ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,maxplayers,"classname","info_player_start")
  	while(ent)
  	{
  		if(pev_valid(ent))
  		{
  			pev(ent,pev_origin,origin)
  			for(i=0;i<3;i++)
  			{
  				if(origin[i] < mins[1][i])
  					mins[1][i] = origin[i]
  				if(origin[i] > maxs[1][i])
  					maxs[1][i] = origin[i]
  			}
  		}
  		ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,ent,"classname","info_player_start")
  	}
  
  	maxs[0][2] += 70.0
  	mins[1][2] -= 70.0
  	maxs[0][0] += 32.0
  	mins[1][0] -= 32.0
  	maxs[0][1] += 32.0
  	mins[1][1] -= 32.0
  
  	new Float:T_origin[3], Float:CT_origin[3]
  	get_flagstand_origins(CT_origin,T_origin)
  
  	ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
  	set_pev(ent,pev_classname,"Flagstand_Model")
  	engfunc(EngFunc_SetModel,ent,holo_model)
  	set_pev(ent,pev_effects,EF_BRIGHTLIGHT)
  	set_pev(ent,pev_renderfx,kRenderFxGlowShell)
  	set_pev(ent,pev_rendercolor,Float:{255.0,0.0,0.0})
  	set_pev(ent,pev_rendermode,kRenderNormal)
  	set_pev(ent,pev_renderamt,255.0)
  	set_pev(ent,pev_gaitsequence,0)
  	set_pev(ent,pev_sequence,0)
  	set_pev(ent,pev_framerate,0.7)
  	engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,T_origin)
  	engfunc(EngFunc_DropToFloor,ent)
  	pev(ent,pev_origin,origin)
  	origin[2] += 36.0
  	engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,origin)
  	set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
  	flagstand_ents[0] = ent
  	flag_holder[0] = ent
  
  	ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
  	set_pev(ent,pev_classname,"Flagstand_Model")
  	engfunc(EngFunc_SetModel,ent,holo_model)
  	set_pev(ent,pev_effects,EF_BRIGHTLIGHT)
  	set_pev(ent,pev_renderfx,kRenderFxGlowShell)
  	set_pev(ent,pev_rendercolor,Float:{0.0,0.0,255.0})
  	set_pev(ent,pev_rendermode,kRenderNormal)
  	set_pev(ent,pev_renderamt,255.0)
  	set_pev(ent,pev_gaitsequence,0)
  	set_pev(ent,pev_sequence,0)
  	set_pev(ent,pev_framerate,0.7)
  	engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,CT_origin)
  	engfunc(EngFunc_DropToFloor,ent)
  	pev(ent,pev_origin,origin)
  	origin[2] += 36.0
  	engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,origin)
  	set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
  	flagstand_ents[1] = ent
  	flag_holder[1] = ent
  
  	for(new i=0;i<2;i++)
  	{
  		for(new j=0;j<3;j++)
  		{
  			I_max[i][j] = floatround(maxs[i][j])
  			I_min[i][j] = floatround(mins[i][j])
  		}
  	}
  
  	set_task(5.0,"create_beamsprites")
  	set_task(10.0,"create_beamsprites",1500,"",0,"b")
  
  	ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
  	set_pev(ent,pev_classname,"CTF_T_Flag")
  	engfunc(EngFunc_SetModel,ent,red_flag_model)
  	set_pev(ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY)
  	FM_Think_Hook(ent)
  
  	ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
  	set_pev(ent,pev_classname,"CTF_CT_Flag")
  	engfunc(EngFunc_SetModel,ent,blue_flag_model)
  	set_pev(ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY)
  	FM_Think_Hook(ent)
  }
  
  public get_flagstand_origins(Float:CT_origin[3],Float:T_origin[3])
  {
  	new i
  	new Float:midpoint[2][3]
  	for(i=0;i<2;i++)
  	{
  		for(new j=0;j<3;j++)
  		{
  			midpoint[i][j] = (maxs[i][j] + mins[i][j]) / 2.0
  		}
  	}
  
  	new configfile[200]
  	get_configsdir(configfile,199)
  	format(configfile,199,"%s/CTF_FlagSpawns.ini",configfile)
  
  	T_origin[0] = midpoint[0][0]
  	T_origin[1] = midpoint[0][1]
  	T_origin[2] = midpoint[0][2]
  	CT_origin[0] = midpoint[1][0]
  	CT_origin[1] = midpoint[1][1]
  	CT_origin[2] = midpoint[1][2]
  
  	new mapname[32]
  	get_mapname(mapname,31)
  	new string[200]
  	format(string,199,"%s | T | ",mapname)
  
  	if(file_exists(configfile))
  	{
  		new read[200], trash, Fsize = file_size(configfile,1)
  		for(new i=0;i<Fsize;i++)
  		{
  			read_file(configfile,i,read,199,trash)
  
  			if(containi(read,string)==0)
  			{
  				format(read,199,read[strlen(string)])
  				replace_all(read,199," | CT |","")
  				strbreak(read,string,199,read,199)
  				T_origin[0] = str_to_float(string)
  				strbreak(read,string,199,read,199)
  				T_origin[1] = str_to_float(string)
  				strbreak(read,string,199,read,199)
  				T_origin[2] = str_to_float(string)
  				strbreak(read,string,199,read,199)
  				CT_origin[0] = str_to_float(string)
  				strbreak(read,string,199,read,199)
  				CT_origin[1] = str_to_float(string)
  				strbreak(read,string,199,read,199)
  				CT_origin[2] = str_to_float(string)
  				break;
  			}
  		}
  	}
  
  	return ;
  }
  
  public FM_Think_Hook(ent)
  {
  	if(pev_valid(ent))
  	{
  		static classname[32]
  		pev(ent,pev_classname,classname,31)
  		if(equal(classname,"Flagstand_Model"))
  		{
  			static Float:angles[3]
  			pev(ent,pev_angles,angles)
  			angles[1] += 0.3
  			while(angles[1]>180.0) angles[1] -= 360.0
  			set_pev(ent,pev_angles,angles)
  			set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
  		}
  		else if(equal(classname,"CTF_T_Flag"))
  		{
  			Flag_Think_Hook(ent,0)
  			set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
  		}
  		else if(equal(classname,"CTF_CT_Flag"))
  		{
  			Flag_Think_Hook(ent,1)
  			set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
  		}
  	}
  }
  
  public create_beamsprites()
  {
  	if(get_pcvar_num(spawnprotection))
  	{
  		//T Base
  		create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],255,0)
  		//create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],255,0)
  		create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_max[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
  	
  		create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],I_min[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],255,0)
  		//create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],I_min[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],255,0)
  		create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_min[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
  	
  		create_beam_message(I_min[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],I_min[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],255,0)
  		//create_beam_message(I_min[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],I_min[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],255,0)
  		create_beam_message(I_min[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_min[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
  	
  		create_beam_message(I_min[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],255,0)
  		//create_beam_message(I_min[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],255,0)
  		create_beam_message(I_min[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_max[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
  	
  		//CT Base
  		create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],0,255)
  		//create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],255,0)
  		create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_max[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
  	
  		create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],I_min[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],0,255)
  		//create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],I_min[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],255,0)
  		create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_min[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
  	
  		create_beam_message(I_min[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],I_min[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],0,255)
  		//create_beam_message(I_min[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],I_min[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],255,0)
  		create_beam_message(I_min[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_min[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
  	
  		create_beam_message(I_min[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],0,255)
  		//create_beam_message(I_min[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],255,0)
  		create_beam_message(I_min[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_max[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
  	}
  }
  
  public create_beam_message(origin1_0,origin1_1,origin1_2,origin2_0,origin2_1,origin2_2,r,b)
  {
  	message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY) 
  	write_byte(0)		//TE_BEAMPOINTS
  	write_coord(origin1_0)
  	write_coord(origin1_1)
  	write_coord(origin1_2)
  	write_coord(origin2_0)
  	write_coord(origin2_1)
  	write_coord(origin2_2)
  	write_short(beamsprite)
  	write_byte(1)	// framestart
  	write_byte(1)	// framerate
  	write_byte(110)	// life in 0.1's
  	write_byte(5)	// width
  	write_byte(0)	// noise
  	write_byte(r)
  	write_byte(0)
  	write_byte(b)
  	write_byte(200)	// brightness
  	write_byte(0)	// speed
  	message_end()
  }
  
  public FM_PlayerPreThink_Hook(id)
  {
  	if(is_user_alive(id) && !is_user_bot(id) && get_pcvar_num(spawnprotection) && get_pcvar_num(togglecvar) && id!=flag_holder[0] && id!=flag_holder[1])
  	{
  		static Float:origin[3]
  		pev(id,pev_origin,origin)
  		if(is_in_safezone[id])
  		{
  			new buttons = pev(id,pev_button)
  			if(buttons & IN_ATTACK) buttons -= IN_ATTACK
  			if(buttons & IN_ATTACK2) buttons -= IN_ATTACK2
  			set_pev(id,pev_button,buttons)
  
  			buttons = pev(id,pev_oldbuttons)
  			if(buttons & IN_ATTACK) buttons -= IN_ATTACK
  			if(buttons & IN_ATTACK2) buttons -= IN_ATTACK2
  			set_pev(id,pev_oldbuttons,buttons)
  
  			if(!((origin[0]<=maxs[0][0] && origin[0]>=mins[0][0] && origin[1]<=maxs[0][1] && origin[1]>=mins[0][1]) || (origin[0]<=maxs[1][0] && origin[0]>=mins[1][0] && origin[1]<=maxs[1][1] && origin[1]>=mins[1][1])))
  			{
  				unsafezone(id)
  			}
  		}
  		else if((origin[0]<=maxs[0][0] && origin[0]>=mins[0][0] && origin[1]<=maxs[0][1] && origin[1]>=mins[0][1]) || (origin[0]<=maxs[1][0] && origin[0]>=mins[1][0] && origin[1]<=maxs[1][1] && origin[1]>=mins[1][1]))
  		{
  			switch(cs_get_user_team(id))
  			{
  				case CS_TEAM_T: in_safezone(id,255,0,0)
  				case CS_TEAM_CT: in_safezone(id,0,0,255)
  				default: in_safezone(id,0,255,0)
  			}
  		}
  	}
  }
  
  public in_safezone(id,r,g,b)
  {
  	set_user_godmode(id,1)
  	set_user_rendering(id,kRenderFxGlowShell,r,g,b,kRenderTransColor,50)
  	is_in_safezone[id] = true
  	message_begin(MSG_ONE,get_user_msgid("ScreenFade"),{0,0,0},id)
  	write_short(~0)
  	write_short(~0)
  	write_short(1<<12)
  	write_byte(r)
  	write_byte(g)
  	write_byte(b)
  	write_byte(100)
  	message_end()
  	new param[3]
  	param[0] = r
  	param[1] = g
  	param[2] = b
  	if(!task_exists(id + 20000)) set_task(8.0,"reflash",id + 20000,param,3,"b")
  	set_task(0.5,"reflash",id + 20000,param,3)
  }
  
  public reflash(param[3],id)
  {
  	id -= 20000
  	if(!is_in_safezone[id] || !is_user_alive(id))
  	{
  		remove_task(id + 20000)
  	}
  	else
  	{
  		message_begin(MSG_ONE,get_user_msgid("ScreenFade"),{0,0,0},id)
  		write_short(~0)
  		write_short(~0)
  		write_short(1<<12)
  		write_byte(param[0])
  		write_byte(param[1])
  		write_byte(param[2])
  		write_byte(100)
  		message_end()
  	}
  }
  
  public unsafezone(id)
  {
  	set_user_godmode(id)
  	set_user_rendering(id,kRenderFxNone,0,0,0,kRenderTransAlpha,255)
  	is_in_safezone[id] = false
  	message_begin(MSG_ONE,get_user_msgid("ScreenFade"),{0,0,0},id)
  	write_short(~0)
  	write_short(~0)
  	write_short(1<<12)
  	write_byte(0)
  	write_byte(0)
  	write_byte(0)
  	write_byte(1)
  	message_end()
  	remove_task(id + 20000)
  }
  
  
  /*
   Flag Think
  */
  
  public Flag_Think_Hook(ent,team)
  {
  	if(pev_valid(flag_holder[team]))
  	{
  		static Float:origin[3], Float:origin2[3]
  		pev(flag_holder[team],pev_origin,origin)
  		origin[2] += 16.0
  		pev(ent,pev_origin,origin2)
  		if(get_distance_f(origin,origin2)>50.0)
  			engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,origin)
  
  		if(flag_holder[team]!=flagstand_ents[team] && flag_holder[(team + 1) % 2]==flagstand_ents[(team + 1) % 2])
  		{
  			pev(flagstand_ents[(team + 1) % 2],pev_origin,origin)
  			if(get_distance_f(origin2,origin)<PICKUP_DISTANCE)
  			{
  				new string[200]
  				new cvar_value = get_pcvar_num(maxcaps)
  				new ministring[4]
  				if(team)
  				{
  					ministring = "CT"
  					TScore++
  					if(cvar_value<=TScore)
  					{
  						format(string,199,"[red][CTF][/red] Game Over. [green]Ts[/green] won.")
  						show_colored_message(0,string,199)
  						endmap()
  					}
  				}
  				else
  				{
  					ministring = "T"
  					CTScore++
  					if(cvar_value<=CTScore)
  					{
  						format(string,199,"[red][CTF][/red] Game Over. [green]CTs[/green] won.")
  						show_colored_message(0,string,199)
  						endmap()
  					}
  				}
  				new name[32]
  				get_user_name(flag_holder[team],name,31)
  				format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] captured the [green]%s[/green] flag.",name,ministring)
  				if(play_sounds) client_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_captured)
  				show_colored_message(0,string,199)
  				flag_holder[team] = flagstand_ents[team]
  				write_hudmsg()
  
  	
  				return ;
  			}
  		}
  
  		pev(flag_holder[team],pev_velocity,origin)
  		set_pev(ent,pev_velocity,origin)
  	}
  
  	if(flag_holder[team]==flagstand_ents[team] || !flag_holder[team])
  	{
  		static Float:origin[3]
  		static Float:flag_origin[3]
  		pev(ent,pev_origin,flag_origin)
  		static players[32], num
  		get_players(players,num,"ach")
  		for(new i=0;i<num;i++)
  		{
  			if(get_user_team(players[i])!=(team + 1))
  			{
  				pev(players[i],pev_origin,origin)
  				if(get_distance_f(origin,flag_origin)<PICKUP_DISTANCE)
  				{
  					new ministring[4]
  					if(team) ministring = "CT"
  					else ministring = "T"
  					flag_holder[team] = players[i]
  					new name[32]
  					new string[200]
  					get_user_name(players[i],name,31)
  					format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] picked up the [green]%s[/green] flag.",name,ministring)
  					if(play_sounds) client_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_taken)
  					show_colored_message(0,string,199)
  					flag_holder[team] = players[i]
  					write_hudmsg()
  					unsafezone(players[i])
  					break;
  				}
  			}
  			else if(!flag_holder[team])
  			{
  				pev(players[i],pev_origin,origin)
  				if(get_distance_f(origin,flag_origin)<PICKUP_DISTANCE)
  				{
  					new ministring[4]
  					if(team) ministring = "CT"
  					else ministring = "T"
  					flag_holder[team] = players[i]
  					new name[32]
  					new string[200]
  					get_user_name(players[i],name,31)
  					format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] returned the [green]%s[/green] flag.",name,ministring)
  					if(play_sounds) client_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_returned)
  					show_colored_message(0,string,199)
  					flag_holder[team] = flagstand_ents[team]
  					write_hudmsg()
  					break;
  				}
  			}
  		}
  	}
  
  	return ;
  }
  
  public client_disconnect(id)
  {
  	if(read_data(2)==flag_holder[0])
  	{
  		flag_holder[0] = 0
  		new string[200]
  		format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]UNKNOWN[/green] dropped the [green]T[/green] flag.")
  		if(play_sounds) client_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_taken)
  		show_colored_message(0,string,199)
  		write_hudmsg()
  	}
  	else if(read_data(2)==flag_holder[1])
  	{
  		flag_holder[1] = 0
  		new string[200]
  		format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]UNKNOWN[/green] dropped the [green]CT[/green] flag.")
  		if(play_sounds) client_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_taken)
  		show_colored_message(0,string,199)
  		write_hudmsg()
  	}
  }
  
  public DeathMsg()
  {
  	new victim = read_data(2)
  	if(is_user_connected(victim))
  	{
  		if(victim==flag_holder[0])
  		{
  			flag_holder[0] = 0
  			new name[32]
  			new string[200]
  			get_user_name(victim,name,31)
  			format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] dropped the [green]T[/green] flag.",name)
  			show_colored_message(0,string,199)
  			write_hudmsg()
  		}
  		else if(victim==flag_holder[1])
  		{
  			flag_holder[1] = 0
  			new name[32]
  			new string[200]
  			get_user_name(victim,name,31)
  			format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] dropped the [green]CT[/green] flag.",name)
  			show_colored_message(0,string,199)
  			write_hudmsg()
  		}
  		set_task(get_pcvar_float(respawntime),"respawn_player",victim)
  	}
  }
  
  public show_colored_message(id,string[],maxlen)
  {
  	replace_all(string,maxlen,"[blue]","^x03")
  	replace_all(string,maxlen,"[/blue]","^x01")
  	replace_all(string,maxlen,"[red]","^x03")
  	replace_all(string,maxlen,"[/red]","^x01")
  	replace_all(string,maxlen,"[green]","^x04")
  	replace_all(string,maxlen,"[/green]","^x01")
  	format(string,maxlen,"^x04^x01%s",string)
  
  	static q
  	q++
  	if(!id)
  	{
  		static players[32], num
  		get_players(players,num,"ch")
  		for(new i=0;i<num;i++)
  		{
  			message_begin(MSG_ONE,saytext_msgid,{0,0,0},players[i])
  			write_byte(players[i])
  			write_string(string)
  			message_end()
  		}
  	}
  	else
  	{
  		message_begin(MSG_ONE,saytext_msgid,{0,0,0},id)
  		write_byte(id)
  		write_string(string)
  		message_end()
  	}
  }
  
  public write_hudmsg()
  {
  	new flagloc[32]
  	if(!flag_holder[0])
  	{
  		format(flagloc,31,"On Ground")
  	}
  	else if(flag_holder[0]==flagstand_ents[0])
  	{
  		format(flagloc,31,"Base")
  	}
  	else if(is_user_alive(flag_holder[0]))
  	{
  		get_user_name(flag_holder[0],flagloc,31)
  	}
  
  	set_hudmessage(255, 0, 0, -1.0, 0.03, 0, 6.0, 12.0, 0.0, 0.0)
  	show_hudmessage(0,"[ %d ] T Flag: %s",TScore,flagloc)
  
  	if(!flag_holder[1])
  	{
  		format(flagloc,31,"On Ground")
  	}
  	else if(flag_holder[1]==flagstand_ents[0])
  	{
  		format(flagloc,31,"Base")
  	}
  	else if(is_user_alive(flag_holder[1]))
  	{
  		get_user_name(flag_holder[1],flagloc,31)
  	}
  
  	set_hudmessage(0, 0, 255, -1.0, 0.03, 0, 6.0, 12.0, 0.0, 0.0,3)
  	show_hudmessage(0,"_^n [ %d ] CT Flag: %s",CTScore,flagloc)
  }
  
  public endmap()
  {
  	new trash
  	new map[32]
  	new configfile[200]
  	get_basedir(configfile,199)
  	format(configfile,199,"%s/maps.ini",configfile)
  	format(map,31,"de_dust")
  	if(file_exists(configfile)) read_file(configfile,random_num(0,file_size(configfile,1) - 1),map,31,trash)
  	if(!is_map_valid(map))
  	{
  		if(file_size(configfile,1)<3)
  		{
  			server_cmd("amx_map de_dust2;amx_map de_dust2_cz")
  		}
  		else
  		{
  			set_task(0.1,"endmap")
  		}
  	}
  	else server_cmd("amx_map %s",map)
  }
  
  
  /*
   CTF Vote (From v2.0)
  */
  
  public say_vote_hook(id)
  {
  	if(!get_pcvar_num(votecvar))
  	{
  		client_print(id,print_chat,"[CTF] Voting disabled")
  	}
  	else if(roundend)
  	{
  		client_print(id,print_chat,"[CTF] Voting can't start. People are buying.")
  	}
  	else if(voting)
  	{
  		client_print(id,print_chat,"[CTF] Voting currently in progrss.")
  	}
  	else if(voted)
  	{
  		client_print(id,print_chat,"[CTF] Can't vote this soon after a vote.")
  	}
  	else if(get_pcvar_num(togglecvar))
  	{
  		voting=true
  		voted=true
  		show_menu(0,(1<<0)|(1<<1),"\bTurn CTF off?^n^n\w1. Yes^n\w2. No",-1,"ctfvote")
  		set_task(get_pcvar_float(votelength),"voting_over",0)
  		set_task(get_pcvar_float(votedelay),"voted_over")
  	}
  	else
  	{
  		voting=true
  		voted=true
  		show_menu(0,(1<<0)|(1<<1),"\bTurn CTF on?^n^n\w1. Yes^n\w2. No",-1,"ctfvote")
  		set_task(get_pcvar_float(votelength),"voting_over",1)
  		set_task(get_pcvar_float(votedelay),"voted_over")
  	}
  }
  
  public Key_Hook(id,key)
  {
  	if(voting)
  	{
  		client_print(id,print_chat,"[CTF] Vote Accepted.")
  		if(!key) yes++
  		else no++
  	}
  }
  
  public voting_over(num)
  {
  	if(num)
  	{
  		client_print(0,print_chat,"[CTF] Voting to turn CTF on results: Yes: %d | No: %d",yes,no)
  		if(yes>no)
  		{
  			ctf_on()
  		}
  	}
  	else
  	{
  		client_print(0,print_chat,"[CTF] Voting to turn CTF off results: Yes: %d | No: %d",yes,no)
  		if(yes>no)
  		{
  			ctf_off()
  		}
  	}
  	yes=0
  	no=0
  	voting=false
  }
  
  public voted_over()
  {
  	voted=false
  }
  
  public endround()
  {
  	roundend = true
  	set_task(7.0 + get_pcvar_float(voterounddelay),"roundstart")
  }
  
  public roundstart()
  {
  	roundend = false
  }
  
  
  /*
   Off / On Functions
  */
  
  public ctf_off()
  {
  	set_pcvar_num(togglecvar,0)
  	remove_task(1234)
  	remove_task(1500)
  	engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[0],Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0})
  	engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[1],Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0})
  	flag_holder[0] = flagstand_ents[0]
  	flag_holder[1] = flagstand_ents[1]
  	add_objectives()
  	for(new i=1;i<=32;i++)
  	{
  		if(is_user_alive(i) && is_in_safezone[i])
  		{
  			unsafezone(i)
  		}
  	}
  }
  
  public ctf_on()
  {
  	set_pcvar_num(togglecvar,1)
  	set_task(10.0,"create_beamsprites",1500,"",0,"b")
  	if(!pev_valid(flagstand_ents[0]) || !pev_valid(flagstand_ents[1]))
  	{
  		set_task(0.5,"find_minmaxs")
  	}
  	else
  	{
  		new Float:T_origin[3], Float:CT_origin[3]
  		get_flagstand_origins(CT_origin,T_origin)
  		engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[0],T_origin)
  		engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[1],CT_origin)
  		engfunc(EngFunc_DropToFloor,flagstand_ents[0])
  		engfunc(EngFunc_DropToFloor,flagstand_ents[1])
  		pev(flagstand_ents[0],pev_origin,T_origin)
  		pev(flagstand_ents[1],pev_origin,CT_origin)
  		T_origin[2] += 36.0
  		CT_origin[2] += 36.0
  		engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[0],T_origin)
  		engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[1],CT_origin)
  	}
  	set_task(10.0,"write_hudmsg",1234,"",0,"b")
  	remove_objectives()
  	set_task(10.0,"ctf_restartround")
  	remove_task(5547)
  	remove_task(5548)
  	client_print(0,print_center,"[CTF] CTF Enabled. Round Restarting in 10 seconds.")
  }
  
  public ctf_restartround()
  {
  	set_cvar_num("sv_restartround",1)
  	for(new i=1;i<=32;i++)
  	{
  		if(is_user_connected(i))
  		{
  			firsttime[i] = true
  			weapon_method_menu(i)
  		}
  	}
  }
  
  
  /*
   Off / On Commands
  */
  
  public cmd_off(id,level,cid)
  {
  	if(!cmd_access(id,level,cid,1))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	if(get_pcvar_num(togglecvar))
  	{
  		console_print(id,"[CTF] CTF Turned Off.")
  		ctf_off()
  		new string[200]
  		format(string,199,"[red][CTF][/red] CTF Turned [green]Off[/green].")
  		show_colored_message(0,string,199)
  	}
  	else
  	{
  		console_print(id,"[CTF] CTF Is Already Turned Off.")
  	}
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  
  public cmd_on(id,level,cid)
  {
  	if(!cmd_access(id,level,cid,1))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	if(!get_pcvar_num(togglecvar))
  	{
  		console_print(id,"[CTF] CTF Turned On.")
  		ctf_on()
  		new string[200]
  		format(string,199,"[red][CTF][/red] CTF Turned [green]On[/green].")
  		show_colored_message(0,string,199)
  	}
  	else
  	{
  		console_print(id,"[CTF] CTF Is Already Turned On.")
  	}
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  /*
   Remove Map Objectives
  */
  
  public remove_objectives()
  {
  	new ent
  
  	for(new i=0;i<MAX_OBJ_TYPES;i++)
  	{
  		ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,maxplayers,"classname",map_objectives[i])
  		while(ent)
  		{
  			if(pev_valid(ent))
  			{
  				objective_type[num_objectives] = i
  				pev(ent,pev_origin,objective[num_objectives])
  				pev(ent,pev_size,objectiveminsize[num_objectives],objectivemaxsize[num_objectives])
  				pev(ent,pev_solid,objective_solidity[num_objectives])
  				engfunc(EngFunc_RemoveEntity,ent)
  				num_objectives++
  			}
  			ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,ent,"classname",map_objectives[i])
  		}
  	}
  
  	give_c4 = false
  }
  
  public add_objectives()
  {
  	new ent
  	for(num_objectives--;num_objectives>=0;num_objectives--)
  	{
  		if(objective_type[num_objectives]==0 || objective_type[num_objectives]==5) give_c4 = true
  		ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,map_objectives[objective_type[num_objectives]]))
  		set_pev(ent,pev_classname,map_objectives[objective_type[num_objectives]])
  		set_pev(ent,pev_origin,objective[num_objectives])
  		set_pev(ent,pev_solid,objective_solidity[num_objectives])
  		engfunc(EngFunc_SetSize,ent,objectiveminsize[num_objectives],objectivemaxsize[num_objectives])
  		set_pev(ent,pev_size,objectiveminsize[num_objectives],objectivemaxsize[num_objectives])
  		dllfunc(DLLFunc_Spawn,ent)
  		dllfunc(DLLFunc_Think,ent)
  		for(new i=0;i<3;i++)
  		{
  			objective[num_objectives][i] = 0.0
  			objectiveminsize[num_objectives][i] = 0.0
  			objectivemaxsize[num_objectives][i] = 0.0
  		}
  	}
  	num_objectives=0
  }
  
  //All this handles de_ maps - making them re-work if ctf is turned off during runtime.
  public newround()
  {
  	if(give_c4) set_task(0.5,"manually_give_c4",5547)
  }
  
  public manually_give_c4()
  {
  	if(!get_pcvar_num(togglecvar))
  	{
  		new found = 0
  		static start
  		if(start<1 || start>maxplayers) start = 1
  		for(;start<=maxplayers;start++)
  		{
  			if(is_user_alive(start) && cs_get_user_team(start)==CS_TEAM_T)
  			{
  				found = start
  				break;
  			}
  		}
  		if(!found)
  		{
  			for(start = 0;start<=maxplayers;start++)
  			{
  				if(is_user_alive(start) && cs_get_user_team(start)==CS_TEAM_T)
  				{
  					found = start
  					break;
  				}
  			}
  		}
  		if(found) give_item(found,"weapon_c4")
  	}
  	set_task(get_cvar_float("mp_roundtime") * 60.0,"force_endround",5548)
  }
  
  public bomb_planted() remove_task(5548)
  
  public force_endround()
  {
  	getweapons()
  	set_task(0.5,"killum")
  }
  
  public getweapons()
  {
  	static i, i2
  	for(i=1;i<=maxplayers;i++)
  	{
  		arrayset(weapon[i],0,31)
  		if(is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i)==CS_TEAM_T)
  		{
  			armoramount[i] = cs_get_user_armor(i,armortype[i])
  			for(i2=1;i2<=30;i2++)
  			{
  				if(i2!=2 && i2!=6 && i2!=29)
  				{
  					if(user_has_weapon(i,i2))
  					{
  						weapon[i][i2] = cs_get_user_bpammo(i,i2)
  						if(!weapon[i][i2]) weapon[i][i2] = 1
  					}
  				}
  			}
  		}
  	}
  }
  
  public killum()
  {
  	killing=true
  	new msgblock = get_msg_block(get_user_msgid("DeathMsg"))
  
  	set_msg_block(get_user_msgid("DeathMsg"),BLOCK_SET)
  	new i
  	for(i=1;i<=maxplayers;i++)
  	{
  		if(is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i)==CS_TEAM_T)
  		{
  			user_kill(i)
  			client_print(i,print_chat,"[AMXX] You Failed to complete map objective. Respawning.")
  			set_task(4.0,"spawnum",i)
  		}
  	}
  	set_msg_block(get_user_msgid("DeathMsg"),msgblock)
  	killing=false
  	set_task(4.5,"giveweapons")
  }
  
  public plugin_log()
  {
  	if(killing)
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  	return PLUGIN_CONTINUE
  }
  
  public spawnum(id)
  {
  	cs_set_user_deaths(id,cs_get_user_deaths(id) - 1)
  	set_user_frags(id,get_user_frags(id) + 1)
  	dllfunc(DLLFunc_Spawn,id)
  }
  
  public giveweapons()
  {
  	new i, i2
  	for(i=1;i<=maxplayers;i++)
  	{
  		if(is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i)==CS_TEAM_T)
  		{
  			
  			cs_set_user_armor(i,armoramount[i],armortype[i])
  			strip_user_weapons(i)
  			for(i2=1;i2<=30;i2++)
  			{
  				if(i2!=2 && i2!=6 && i2!=29)
  				{
  					if(weapon[i][i2])
  					{
  						give_item(i,WeaponNames[i2])
  						cs_set_user_bpammo(i,i2,weapon[i][i2])
  					}
  				}
  			}
  			give_item(i,"weapon_knife")
  		}
  	}
  }

 2. #2
  Tata Neo i Taza Awatar seba
  Dołączył
  Jun 2007
  Wiek
  12
  Posty
  12,293
  Thanks
  7
  Thanked 662 Times in 376 Posts

  Domyślnie Odp: Przerobienie pluginu ctf

  Kod php:
  /*
  *   _______     _      _  __          __
  *  | _____/    | |    | | \ \   __   / /
  *  | |         | |    | |  | | /  \ | |
  *  | |         | |____| |  | |/ __ \| |
  *  | |   ___   | ______ |  |   /  \   |
  *  | |  |_  |  | |    | |  |  /    \  |
  *  | |    | |  | |    | |  | |      | |
  *  | |____| |  | |    | |  | |      | |
  *  |_______/   |_|    |_|  \_/      \_/
  *
  *
  *
  *  Last Edited: 08-25-08
  *
  *  ============
  *   Changelog:
  *  ============
  *
  *  v3.1b
  *    -Flag Holders no longer get spawn protection
  *
  *  v3.1a
  *    -de_ map objective respawn bug hard-fix
  *    -cs_ map objective respawn bug fix
  *    -Minor fixes
  *
  *  v3.1
  *    -Added Infinite Ammo
  *    -Added Random option to weapons menu
  *    -Optimized amx_ctf_on function
  *
  *  v3.0
  *    -Rewrite #2
  *
  *  v2.0
  *    -Rewrite
  *
  *  v1.0
  *    -Initial Release
  *
  */

  #define VERSION    "3.1b"

  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <fun>
  #include <cstrike>
  #include <csx>
  #include <fakemeta>

  //Remove the '//' on the next line for AMXX 1.76d compadability.
  //#define amxx176d

  //Max Distance from player->flag for touch to occur
  #define PICKUP_DISTANCE    100.0

  #define MAX_OBJECTIVES    10
  #define MAX_OBJ_TYPES    8

  //CTF CS Weapon Constants
  #define CTF_SCOUT        1    //a
  #define CTF_XM1014        2    //b
  #define CTF_MAC10        4    //c
  #define CTF_AUG            8    //d
  #define CTF_UMP45        16    //e
  #define CTF_SG550        32    //f
  #define CTF_GALIL        64    //g
  #define CTF_FAMAS        128    //h
  #define CTF_AWP            256    //i
  #define CTF_MP5NAVY        512    //j
  #define CTF_M249        1024    //k
  #define CTF_M3            2048    //l
  #define CTF_M4A1        4096    //m
  #define CTF_TMP            8192    //n
  #define CTF_G3SG1        16384    //o
  #define CTF_SG552        32768    //p
  #define CTF_AK47        65536    //q
  #define CTF_P90            131072    //r
  #define CTF_P228        262144    //s
  #define CTF_ELITE        524288    //t
  #define CTF_FIVESEVEN        1048576    //u
  #define CTF_USP            2097152    //v
  #define CTF_GLOCK18        4194304    //w
  #define CTF_DEAGLE        8388608    //x
  #define CTF_VEST        16777216//y
  #define CTF_VESTHELM        33554432//z

  static const weapon_names[26][16] = 
  {
  "Scout",
  "XM1014",
  "Mac10",
  "Aug",
  "UMP",
  "SG550",
  "Galil",
  "Famas",
  "AWP",
  "MP5Navy",
  "M249",
  "M3",
  "M4A1",
  "TMP",
  "G3SG1",
  "SG552",
  "AK47",
  "P90",
  "P228",
  "Elite",
  "Fiveseven",
  "USP",
  "Glock18",
  "Deagle",
  "VEST",
  "VESTHELM"
  }

  //Map Objective Removal
  new num_objectives
  new Float:objective[MAX_OBJECTIVES][3]
  new 
  objective_type[MAX_OBJECTIVES]
  new 
  objective_solidity[MAX_OBJECTIVES]
  new 
  Float:objectiveminsize[MAX_OBJECTIVES][3]
  new 
  Float:objectivemaxsize[MAX_OBJECTIVES][3]
  new 
  bool:give_c4
  static const map_objectives[MAX_OBJ_TYPES][24] =
  {
  "func_bomb_target",
  "func_escapezone",
  "func_hostage_rescue",
  "func_vip_safetyzone",
  "hostage_entity",
  "info_bomb_target",
  "info_hostage_rescue",
  "info_vip_start"
  }
  //Map Objective Removal - de_ bug fix
  new weapon[33][31]
  new 
  CsArmorType:armortype[33]
  new 
  armoramount[33]
  new 
  bool:killing
  new WeaponNames[31][] =
  {
  ""//Blank
  "weapon_p228",
  ""//Nothing
  "weapon_scout",
  "weapon_hegrenade",
  "weapon_xm1014",
  ""//C4
  "weapon_mac10",
  "weapon_aug",
  "weapon_smokegrenade",
  "weapon_elite",
  "weapon_fiveseven",
  "weapon_ump45",
  "weapon_sg550",
  "weapon_galil",
  "weapon_famas",
  "weapon_usp",
  "weapon_glock18",
  "weapon_awp",
  "weapon_mp5navy",
  "weapon_m249",
  "weapon_m3",
  "weapon_m4a1",
  "weapon_tmp",
  "weapon_g3sg1",
  "weapon_flashbang",
  "weapon_deagle",
  "weapon_sg552",
  "weapon_ak47",
  ""//Knife
  "weapon_p90"
  }

  //CVAR Pointers
  new togglecvarrespawntimemaxcapsspawnprotection
  #if !defined amxx176d
  new allowableweapons//, nades
  #endif
  new bool:play_sounds

  //Flag
  new Float:maxs[2][3] = {{-4800.0,-4800.0,-4800.0},{-4800.0,-4800.0,-4800.0}}
  new 
  Float:mins[2][3] = {{4800.0,4800.0,4800.0},{4800.0,4800.0,4800.0}}
  new 
  I_max[2][3]
  new 
  I_min[2][3]
  static const 
  holo_model[] = "models/holo.mdl"
  static const blue_flag_model[] = "models/blue_flag.mdl"
  static const red_flag_model[] = "models/red_flag.mdl"
  static const flag_captured[] = "PVPFlagCaptured.mp3"
  static const flag_returned[] = "PVPFlagReturned.mp3"
  static const flag_taken[] = "PVPFlagTaken.mp3"
  new beamsprite
  new flag_holder[2]
  new 
  flagstand_ents[2]
  new 
  bool:is_in_safezone[33]
  new 
  TScoreCTScore

  new saytext_msgid
  new maxplayers

  //Weapon Menu
  /*new bool:firsttime[33]
  new bool:ask[33]
  new weapon_picked[2][33]
  new cur_offset[33]
  new options_on_menu[8][33]*/

  //Voting
  new voterounddelayvotecvarvotelengthvotedelay
  new bool:roundend
  new bool:voting
  new bool:voted
  new yesno

  public plugin_init()
  {
  register_plugin("GHW Capture The Flag",VERSION,"GHW_Chronic")

  togglecvar register_cvar("ctf_on","1")
  #if defined amxx176d
  register_cvar("ctf_weapons","abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
  #else
  allowableweapons register_cvar("ctf_weapons","abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
  #endif
  //#if defined amxx176d
  register_cvar("ctf_nades","hhff")
  //#else
  //nades = register_cvar("ctf_nades","hhff")
  //#endif
  respawntime register_cvar("ctf_respawntime","3.0")
  maxcaps register_cvar("ctf_maxcaps","25")
  votecvar register_cvar("ctf_vote","1")
  votelength register_cvar("ctf_votelength","20.0")
  votedelay register_cvar("ctf_votedelay","180.0")
  voterounddelay register_cvar("ctf_voterounddelay","5.0")
  spawnprotection register_cvar("ctf_spawnprotection","1")

  //register_clcmd("say /spawnme","respawn_player")
  //register_clcmd("say_team /spawnme","respawn_player")
  register_clcmd("say /guns","cmd_guns")
  register_clcmd("say_team /guns","cmd_guns")
  register_clcmd("say guns","cmd_guns")
  register_clcmd("say_team guns","cmd_guns")
  register_clcmd("say /ctfvote","say_vote_hook")
  register_clcmd("say_team /ctfvote","say_vote_hook")
  //register_concmd("amx_ctf_addweap","cmd_addweap",ADMIN_BAN,"<Weapon> Un-Restricts a weapon from the weapons menu.")
  //register_concmd("amx_ctf_removeweap","cmd_delweap",ADMIN_BAN,"<Weapon> Restricts a weapon from the weapons menu.")

  register_concmd("amx_ctf_set_tflag","cmd_set_tflag",ADMIN_BAN,"Sets your current location to the new T Flag Spawn Location.")
  register_concmd("amx_ctf_set_ctflag","cmd_set_ctflag",ADMIN_BAN,"Sets your current location to the new CT Flag Spawn Location.")
  register_concmd("amx_ctf_off","cmd_off",ADMIN_BAN,"Turn CTF Off")
  register_concmd("amx_ctf_on","cmd_on",ADMIN_BAN,"Turn CTF On")

  //register_menucmd(register_menuid("WeaponMethodMenu"),(1<<0)|(1<<1)|(1<<2),"weapon_method_pushed")
  //register_menucmd(register_menuid("PrimaryWeaponSelect"),(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9),"prim_weapons_pushed")
  //register_menucmd(register_menuid("SecWeaponSelect"),(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7),"sec_weapons_pushed")
  register_menucmd(register_menuid("ctfvote"),(1<<0)|(1<<1), "Key_Hook")

  register_forward(FM_Think,"FM_Think_Hook")
  register_forward(FM_PlayerPreThink,"FM_PlayerPreThink_Hook")
  register_forward(FM_SetModel,"Hook_SetModel",1)
  register_event("DeathMsg","DeathMsg","a")
  register_event("SendAudio","endround","a","2=%!MRAD_terwin","2=%!MRAD_ctwin","2=%!MRAD_rounddraw")
  register_logevent("newround",2,"1=Round_Start")

  saytext_msgid get_user_msgid("SayText")
  maxplayers get_maxplayers()

  if(
  get_pcvar_num(togglecvar))
  {
  ctf_on()
  }
  }

  /*
  cmd_delweap cmd_addweap
  */
  /*
  public cmd_delweap(id,level,cid)
  {
  if(!cmd_access(id,level,cid,2))
  {
  return PLUGIN_HANDLED
  }

  new arg[32]
  read_argv(1,arg,31)

  new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif

  new flags = read_flags(cvar_value)
  for(new i=0;i<26;i++)
  {
  if(equali(arg,weapon_names[i]))
  {
  new remove_flag = power(2,i)
  if(flags & remove_flag)
  {
      console_print(id,"[AMXX] Removing weapon %s from the choice list.",weapon_names[i])
      flags -= remove_flag
      get_flags(flags,cvar_value,31)
      set_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value)
  }
  else
  {
      console_print(id,"[AMXX] Weapon %s is already off choice list.",weapon_names[i])
      
  }

  break;
  }
  }

  return PLUGIN_HANDLED
  }

  public cmd_addweap(id,level,cid)
  {
  if(!cmd_access(id,level,cid,2))
  {
  return PLUGIN_HANDLED
  }

  new arg[32]
  read_argv(1,arg,31)

  new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif

  for(new i=0;i<26;i++)
  {
  if(equali(arg,weapon_names[i]))
  {
  new flags = read_flags(cvar_value)
  new add_flag = power(2,i)
  if(!(flags & add_flag))
  {
      console_print(id,"[AMXX] Adding weapon %s to the choice list.",weapon_names[i])
      flags += add_flag
      get_flags(flags,cvar_value,31)
      set_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value)
  }
  else
  {
      console_print(id,"[AMXX] Weapon %s is already on choice list.",weapon_names[i])
      
  }

  break;
  }
  }

  return PLUGIN_HANDLED
  }


  Respawn on Team Select
  */

  public client_putinserver(id)
  {
  set_task(1.0,"catch_jointeam",id,"",0,"b")
  //ask[id] = true
  //firsttime[id] = true
  }

  public 
  catch_jointeam(id)
  {
  if(
  get_pcvar_num(togglecvar) && is_user_connected(id))
  {
  static 
  CsTeams:team
  team 
  cs_get_user_team(id)
  if(
  team==CS_TEAM_T || team==CS_TEAM_T)
  {
  remove_task(id)
  respawn_player(id)
  }
  }
  else
  {
  remove_task(id)
  }
  }


  /*
  Base Respawn Code
  */

  public respawn_player(id)
  {
  if(
  get_pcvar_num(togglecvar) && is_user_connected(id))
  {
  //Make the engine think he is spawning
  set_pev(id,pev_deadflag,DEAD_RESPAWNABLE)
  set_pev(id,pev_iuser1,0)
  dllfunc(DLLFunc_Think,id)

  //Move his body so if corpse is created it is not in map
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,id,Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0})

  //Actual Spawn
  set_task(0.5,"spawnagain",id)
  }
  }

  public 
  spawnagain(id)
  {
  //Make sure he didn't disconnect in the 0.5 seconds that have passed.
  if(is_user_connected(id))
  {
  //Spawn player
  spawn(id)
  dllfunc(DLLFunc_Spawn,id)

  //set_task(1.0,"weapon_method_menu",id)
  }
  }


  /*
  CSDM Style weapons menu
  */
  /*
  public weapon_method_menu(id)
  {
  if(is_user_bot(id))
  {
  weapon_picked[0][id] = 16
  weapon_picked[1][id] = 23
  give_weapons(id)
  }
  else if(firsttime[id])
  {
  firsttime[id] = false
  prim_weapons_menu(id,0)
  }
  else
  {
  cur_offset[id] = 0
  if(ask[id])
  {
  show_menu(id,(1<<0)|(1<<1)|(1<<2),"Weapon Selection Method^n^n1. Last Guns^n2. Last Guns + Save^n3. New Guns",-1,"WeaponMethodMenu")
  }
  else
  {
  give_weapons(id)
  }
  }
  }

  public weapon_method_pushed(id,key)
  {
  switch(key)
  {
  case 0:
  {
  ask[id] = true
  give_weapons(id)
  }
  case 1:
  {
  new string[200]
  format(string,199,"[red][CTF][/red] Type [green]guns[/green] to re-activate the gun menu.")
  show_colored_message(id,string,199)
  ask[id] = false
  give_weapons(id)
  }
  case 2:
  {
  ask[id] = true
  prim_weapons_menu(id,0)
  }
  }

  return ;
  }

  public prim_weapons_menu(id,offset)
  {
  if(offset<0) offset = 0

  new cvar_value[32]
  #if defined amxx176d
  get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
  #else
  get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
  #endif
  new flags = read_flags(cvar_value)

  new keys, curnum, menu[2048]
  for(new i=offset;i<19;i++)
  {
  if(i==18)
  {
  options_on_menu[curnum][id] = 24
  keys += (1<<curnum)
  curnum++
  format(menu,2047,"%s^n%d. Random",menu,curnum)
  break;
  }
  else if(flags & power(2,i))
  {
  options_on_menu[curnum][id] = i
  keys += (1<<curnum)

  curnum++
  format(menu,2047,"%s^n%d. %s",menu,curnum,weapon_names[i])

  if(curnum==8)
      break;
  }
  }

  format(menu,2047,"\ySelect Primary Weapon:\w^n^n%s^n",menu)
  if(curnum==8 && offset<12)
  {
  keys += (1<<8)
  format(menu,2047,"%s^n9. Next",menu)
  }
  if(offset)
  {
  keys += (1<<9)
  format(menu,2047,"%s^n0. Back",menu)
  }

  show_menu(id,keys,menu,-1,"PrimaryWeaponSelect")
  }

  public prim_weapons_pushed(id,key)
  {
  if(key<8)
  {
  weapon_picked[0][id] = options_on_menu[key][id]
  cur_offset[id] = 0
  sec_weapons_menu(id,0)
  }
  else
  {
  if(key==8)
      cur_offset[id] += 8
      if(key==9)
          cur_offset[id] -= 8
          prim_weapons_menu(id,cur_offset[id])
      }
      
      return ;
  }

  public sec_weapons_menu(id,offset)
  {
      if(offset<0) offset = 0
      
      new cvar_value[32]
      #if defined amxx176d
      get_cvar_string("ctf_weapons",cvar_value,31)
      #else
      get_pcvar_string(allowableweapons,cvar_value,31)
      #endif
      new flags = read_flags(cvar_value)
      
      new keys, curnum, menu[2048]
      for(new i=18;i<24;i++)
      {
          if(flags & power(2,i))
          {
              options_on_menu[curnum][id] = i
              keys += (1<<curnum)
              
              curnum++
              format(menu,2047,"%s^n%d. %s",menu,curnum,weapon_names[i])
          }
      }
      options_on_menu[curnum][id] = 25
      keys += (1<<curnum)
      curnum++
      format(menu,2047,"%s^n%d. Random",menu,curnum)
      
      format(menu,2047,"\ySelect Secondary Weapon:\w^n^n%s",menu)
      
      show_menu(id,keys,menu,-1,"SecWeaponSelect")
  }

  public sec_weapons_pushed(id,key)
  {
      if(key<8)
      {
          weapon_picked[1][id] = options_on_menu[key][id]
      }
      
      give_weapons(id)
      
      return ;
  }

  public give_weapons(id)
  {
      strip_user_weapons(id)
      
      give_item(id,"weapon_knife")
      
      new weapon[32]
      new csw = csw_contant(weapon_picked[0][id])
      get_weaponname(csw,weapon,31)
      give_item(id,weapon)
      cs_set_user_bpammo(id,csw,999)
      
      csw = csw_contant(weapon_picked[1][id])
      get_weaponname(csw,weapon,31)
      give_item(id,weapon)
      cs_set_user_bpammo(id,csw,999)
      
      #if defined amxx176d
      get_cvar_string("ctf_nades",weapon,31)
      #else
      get_pcvar_string(nades,weapon,31)
      #endif
      new he, flash, smoke
      for(new i=0;i<strlen(weapon);i++)
      {
          switch(weapon[i])
          {
              case 'h': he++
                  case 'f': flash++
                  case 's': smoke++
              }
      }
      
      if(he) give_item(id,"weapon_hegrenade"), cs_set_user_bpammo(id,CSW_HEGRENADE,he)
      if(flash) give_item(id,"weapon_flashbang"), cs_set_user_bpammo(id,CSW_FLASHBANG,flash)
      if(smoke) give_item(id,"weapon_smokegrenade"), cs_set_user_bpammo(id,CSW_SMOKEGRENADE,smoke)
      
      #if defined amxx176d
      get_cvar_string("ctf_weapons",weapon,31)
      #else
      get_pcvar_string(allowableweapons,weapon,31)
      #endif
      new flags = read_flags(weapon)
      if(flags & CTF_VESTHELM) cs_set_user_armor(id,100,CS_ARMOR_VESTHELM)
      else if(flags & CTF_VEST) cs_set_user_armor(id,100,CS_ARMOR_KEVLAR)
      }
  */
  public csw_contant(weapon)
  {
      new 
  num 29
      
  switch(weapon)
      {
          case 
  0num 3
              
  case 1num 5
              
  case 2num 7
              
  case 3num 8
              
  case 4num 12
              
  case 5num 13
              
  case 6num 14
              
  case 7num 15
              
  case 8num 18
              
  case 9num 19
              
  case 10num 20
              
  case 11num 21
              
  case 12num 22
              
  case 13num 23
              
  case 14num 24
              
  case 15num 27
              
  case 16num 28
              
  case 17num 30
              
  case 18num 1
              
  case 19num 10
              
  case 20num 11
              
  case 21num 16
              
  case 22num 17
              
  case 23num 26
              
  case 24:
          {
              new 
  s_weapon[32]
              
  #if defined amxx176d
              
  get_cvar_string("ctf_weapons",s_weapon,31)
              
  #else
              
  get_pcvar_string(allowableweapons,s_weapon,31)
              
  #endif
              
  new flags read_flags(s_weapon)
              do
          {
              
  num random_num(0,18)
              if(!(
  num flags))
              {
                  
  num = -1
              
  }
          }
          while(
  num==-1)
              
  num csw_contant(num)
          }
          case 
  25:
          {
              new 
  s_weapon[32]
              
  #if defined amxx176d
              
  get_cvar_string("ctf_weapons",s_weapon,31)
              
  #else
              
  get_pcvar_string(allowableweapons,s_weapon,31)
              
  #endif
              
  new flags read_flags(s_weapon)
              do
          {
              
  num random_num(18,23)
              if(!(
  num flags))
              {
                  
  num = -1
              
  }
          }
          while(
  num==-1)
              
  num csw_contant(num)
          }
      }
      return 
  num;
  }
  /*
  public cmd_guns(id)
  {
      ask[id] = true
      //weapon_method_menu(id)
  }

  */
  /*
  Weapon Despawn
  */

  public Hook_SetModel(ent,model[])
  {
      if(
  get_pcvar_num(togglecvar) && pev_valid(ent) && ent>maxplayers)
      {
          if(
  containi(model,"models/w_")==0)
          {
              if(
  containi(model,"nade")!=-|| containi(model,"flash")!=-1)
              {
                  
  set_task(2.0,"remove_nade_ent",ent,model,31)
              }
              else
              {
                  
  set_task(0.1,"remove_ent",ent,model,31)
              }
          }
      }
  }

  public 
  remove_ent(model[32],ent)
  {
      if(
  pev_valid(ent))
      {
          static 
  model2[32]
          
  pev(ent,pev_model,model2,31)
          if(
  equal(model,model2))    engfunc(EngFunc_RemoveEntity,ent)
      }
  }

  public 
  remove_nade_ent(model[32],ent)
  {
      if(
  pev_valid(ent))
      {
          static 
  model2[32]
          
  pev(ent,pev_model,model2,31)
          if(
  equal(model,model2))
          {
              static 
  Float:velocity[3]
              
  pev(ent,pev_velocity,velocity)
              
              if(!
  velocity[0] && !velocity[1] && !velocity[2])
                  
  set_pev(ent,pev_flags,FL_KILLME)
          }
      }
  }


  /*
  Base Setup - Spawn Protection & Flag Spawn
  */

  public plugin_precache() 
  {
      
  precache_model(holo_model)
      
  precache_model(red_flag_model)
      
  precache_model(blue_flag_model)
      
      
  beamsprite precache_model("sprites/dot.spr")
      
  precache_model("models/scientist.mdl")
      
      if(
  get_pcvar_num(register_cvar("ctf_sounds","1")))
      {
          
  play_sounds true
          precache_sound
  (flag_captured)
          
  precache_sound(flag_returned)
          
  precache_sound(flag_taken)
      }
  }

  public 
  cmd_set_tflag(id,level,cid)
  {
      if(!
  cmd_access(id,level,cid,1))
      {
          return 
  PLUGIN_HANDLED
      
  }
      
      
  setflagspawn(id,0)
      
      
  console_print(id,"[CTF] T Flag Spawn Location Saved.")
      
      return 
  PLUGIN_HANDLED
  }

  public 
  cmd_set_ctflag(id,level,cid)
  {
      if(!
  cmd_access(id,level,cid,1))
      {
          return 
  PLUGIN_HANDLED
      
  }
      
      
  setflagspawn(id,1)
      
      
  console_print(id,"[CTF] CT Flag Spawn Location Saved.")
      
      return 
  PLUGIN_HANDLED
  }

  public 
  setflagspawn(id,team)
  {
      new 
  bool:readfromfile false
      
  new configfile[200]
      
  get_configsdir(configfile,199)
      
  format(configfile,199,"%s/CTF_FlagSpawns.ini",configfile)
      
      new 
  mapname[32]
      
  get_mapname(mapname,31)
      new 
  string[200]
      
  format(string,199,"%s | T | ",mapname)
      
      new 
  Float:origin[3], Float:origin2[3]
      switch(
  team)
      {
          case 
  0:
          {
              
  pev(flag_holder[1],pev_origin,origin2)
              
  pev(id,pev_origin,origin)
              
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flag_holder[0],origin)
          }
          case 
  1:
          {
              
  pev(flag_holder[0],pev_origin,origin)
              
  pev(id,pev_origin,origin2)
              
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flag_holder[1],origin2)
          }
      }
      
      if(
  file_exists(configfile))
      {
          new 
  read[200], trashFsize file_size(configfile,1)
          for(new 
  i=0;i<Fsize;i++)
          {
              
  read_file(configfile,i,read,199,trash)
              
              if(
  containi(read,string)==0)
              {
                  
  format(string,199,"%s | T | %f %f %f | CT | %f %f %f",mapname,origin[0],origin[1],origin[2],origin2[0],origin2[1],origin2[2])
                  
  write_file(configfile,string,i)
                  
  readfromfile true
                  
  break;
              }
          }
      }
      
      if(!
  readfromfile)
      {
          
  format(string,199,"%s | T | %f %f %f | CT | %f %f %f",mapname,origin[0],origin[1],origin[2],origin2[0],origin2[1],origin2[2])
          
  write_file(configfile,string,-1)
          
      }
  }

  public 
  find_minmaxs()
  {
      new 
  Float:origin[3], i
      
  new ent engfunc(EngFunc_FindEntityByString,maxplayers,"classname","info_player_deathmatch")
      while(
  ent)
      {
          if(
  pev_valid(ent))
          {
              
  pev(ent,pev_origin,origin)
              for(
  i=0;i<3;i++)
              {
                  if(
  origin[i] < mins[0][i])
                      
  mins[0][i] = origin[i]
                  if(
  origin[i] > maxs[0][i])
                      
  maxs[0][i] = origin[i]
              }
          }
          
  ent engfunc(EngFunc_FindEntityByString,ent,"classname","info_player_deathmatch")
      }
      
      
  ent engfunc(EngFunc_FindEntityByString,maxplayers,"classname","info_player_start")
      while(
  ent)
      {
          if(
  pev_valid(ent))
          {
              
  pev(ent,pev_origin,origin)
              for(
  i=0;i<3;i++)
              {
                  if(
  origin[i] < mins[1][i])
                      
  mins[1][i] = origin[i]
                  if(
  origin[i] > maxs[1][i])
                      
  maxs[1][i] = origin[i]
              }
          }
          
  ent engfunc(EngFunc_FindEntityByString,ent,"classname","info_player_start")
      }
      
      
  maxs[0][2] += 70.0
      mins
  [1][2] -= 70.0
      maxs
  [0][0] += 32.0
      mins
  [1][0] -= 32.0
      maxs
  [0][1] += 32.0
      mins
  [1][1] -= 32.0
      
      
  new Float:T_origin[3], Float:CT_origin[3]
      
  get_flagstand_origins(CT_origin,T_origin)
      
      
  ent engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
      
  set_pev(ent,pev_classname,"Flagstand_Model")
      
  engfunc(EngFunc_SetModel,ent,holo_model)
      
  set_pev(ent,pev_effects,EF_BRIGHTLIGHT)
      
  set_pev(ent,pev_renderfx,kRenderFxGlowShell)
      
  set_pev(ent,pev_rendercolor,Float:{255.0,0.0,0.0})
      
  set_pev(ent,pev_rendermode,kRenderNormal)
      
  set_pev(ent,pev_renderamt,255.0)
      
  set_pev(ent,pev_gaitsequence,0)
      
  set_pev(ent,pev_sequence,0)
      
  set_pev(ent,pev_framerate,0.7)
      
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,T_origin)
      
  engfunc(EngFunc_DropToFloor,ent)
      
  pev(ent,pev_origin,origin)
      
  origin[2] += 36.0
      engfunc
  (EngFunc_SetOrigin,ent,origin)
      
  set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
      
  flagstand_ents[0] = ent
      flag_holder
  [0] = ent
      
      ent 
  engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
      
  set_pev(ent,pev_classname,"Flagstand_Model")
      
  engfunc(EngFunc_SetModel,ent,holo_model)
      
  set_pev(ent,pev_effects,EF_BRIGHTLIGHT)
      
  set_pev(ent,pev_renderfx,kRenderFxGlowShell)
      
  set_pev(ent,pev_rendercolor,Float:{0.0,0.0,255.0})
      
  set_pev(ent,pev_rendermode,kRenderNormal)
      
  set_pev(ent,pev_renderamt,255.0)
      
  set_pev(ent,pev_gaitsequence,0)
      
  set_pev(ent,pev_sequence,0)
      
  set_pev(ent,pev_framerate,0.7)
      
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,CT_origin)
      
  engfunc(EngFunc_DropToFloor,ent)
      
  pev(ent,pev_origin,origin)
      
  origin[2] += 36.0
      engfunc
  (EngFunc_SetOrigin,ent,origin)
      
  set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
      
  flagstand_ents[1] = ent
      flag_holder
  [1] = ent
      
      
  for(new i=0;i<2;i++)
      {
          for(new 
  j=0;j<3;j++)
          {
              
  I_max[i][j] = floatround(maxs[i][j])
              
  I_min[i][j] = floatround(mins[i][j])
          }
      }
      
      
  set_task(5.0,"create_beamsprites")
      
  set_task(10.0,"create_beamsprites",1500,"",0,"b")
      
      
  ent engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
      
  set_pev(ent,pev_classname,"CTF_T_Flag")
      
  engfunc(EngFunc_SetModel,ent,red_flag_model)
      
  set_pev(ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY)
      
  FM_Think_Hook(ent)
      
      
  ent engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,"info_target"))
      
  set_pev(ent,pev_classname,"CTF_CT_Flag")
      
  engfunc(EngFunc_SetModel,ent,blue_flag_model)
      
  set_pev(ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY)
      
  FM_Think_Hook(ent)
  }

  public 
  get_flagstand_origins(Float:CT_origin[3],Float:T_origin[3])
  {
      new 
  i
      
  new Float:midpoint[2][3]
      for(
  i=0;i<2;i++)
      {
          for(new 
  j=0;j<3;j++)
          {
              
  midpoint[i][j] = (maxs[i][j] + mins[i][j]) / 2.0
          
  }
      }
      
      new 
  configfile[200]
      
  get_configsdir(configfile,199)
      
  format(configfile,199,"%s/CTF_FlagSpawns.ini",configfile)
      
      
  T_origin[0] = midpoint[0][0]
      
  T_origin[1] = midpoint[0][1]
      
  T_origin[2] = midpoint[0][2]
      
  CT_origin[0] = midpoint[1][0]
      
  CT_origin[1] = midpoint[1][1]
      
  CT_origin[2] = midpoint[1][2]
      
      new 
  mapname[32]
      
  get_mapname(mapname,31)
      new 
  string[200]
      
  format(string,199,"%s | T | ",mapname)
      
      if(
  file_exists(configfile))
      {
          new 
  read[200], trashFsize file_size(configfile,1)
          for(new 
  i=0;i<Fsize;i++)
          {
              
  read_file(configfile,i,read,199,trash)
              
              if(
  containi(read,string)==0)
              {
                  
  format(read,199,read[strlen(string)])
                  
  replace_all(read,199," | CT |","")
                  
  strbreak(read,string,199,read,199)
                  
  T_origin[0] = str_to_float(string)
                  
  strbreak(read,string,199,read,199)
                  
  T_origin[1] = str_to_float(string)
                  
  strbreak(read,string,199,read,199)
                  
  T_origin[2] = str_to_float(string)
                  
  strbreak(read,string,199,read,199)
                  
  CT_origin[0] = str_to_float(string)
                  
  strbreak(read,string,199,read,199)
                  
  CT_origin[1] = str_to_float(string)
                  
  strbreak(read,string,199,read,199)
                  
  CT_origin[2] = str_to_float(string)
                  break;
              }
          }
      }
      
      return ;
  }

  public 
  FM_Think_Hook(ent)
  {
      if(
  pev_valid(ent))
      {
          static 
  classname[32]
          
  pev(ent,pev_classname,classname,31)
          if(
  equal(classname,"Flagstand_Model"))
          {
              static 
  Float:angles[3]
              
  pev(ent,pev_angles,angles)
              
  angles[1] += 0.3
              
  while(angles[1]>180.0angles[1] -= 360.0
              set_pev
  (ent,pev_angles,angles)
              
  set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
          }
          else if(
  equal(classname,"CTF_T_Flag"))
          {
              
  Flag_Think_Hook(ent,0)
              
  set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
          }
          else if(
  equal(classname,"CTF_CT_Flag"))
          {
              
  Flag_Think_Hook(ent,1)
              
  set_pev(ent,pev_nextthink,1.0)
          }
      }
  }

  public 
  create_beamsprites()
  {
      if(
  get_pcvar_num(spawnprotection))
      {
          
  //T Base
          
  create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],255,0)
          
  //create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_max[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
          
          
  create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],I_min[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],255,0)
          
  //create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],I_min[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_max[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_min[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
          
          
  create_beam_message(I_min[0][0],I_max[0][1],I_max[0][2],I_min[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],255,0)
          
  //create_beam_message(I_min[0][0],I_max[0][1],I_min[0][2],I_min[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_min[0][0],I_max[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_min[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
          
          
  create_beam_message(I_min[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_max[0][2],255,0)
          
  //create_beam_message(I_min[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],I_max[0][0],I_min[0][1],I_min[0][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_min[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,I_max[0][0],I_min[0][1],(I_max[0][2] + I_min[0][2]) / 2,255,0)
          
          
  //CT Base
          
  create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],0,255)
          
  //create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_max[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
          
          
  create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],I_min[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],0,255)
          
  //create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],I_min[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_max[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_min[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
          
          
  create_beam_message(I_min[1][0],I_max[1][1],I_max[1][2],I_min[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],0,255)
          
  //create_beam_message(I_min[1][0],I_max[1][1],I_min[1][2],I_min[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_min[1][0],I_max[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_min[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
          
          
  create_beam_message(I_min[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_max[1][2],0,255)
          
  //create_beam_message(I_min[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],I_max[1][0],I_min[1][1],I_min[1][2],255,0)
          
  create_beam_message(I_min[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,I_max[1][0],I_min[1][1],(I_max[1][2] + I_min[1][2]) / 2,0,255)
      }
  }

  public 
  create_beam_message(origin1_0,origin1_1,origin1_2,origin2_0,origin2_1,origin2_2,r,b)
  {
      
  message_begin(MSG_BROADCASTSVC_TEMPENTITY
      
  write_byte(0)        //TE_BEAMPOINTS
      
  write_coord(origin1_0)
      
  write_coord(origin1_1)
      
  write_coord(origin1_2)
      
  write_coord(origin2_0)
      
  write_coord(origin2_1)
      
  write_coord(origin2_2)
      
  write_short(beamsprite)
      
  write_byte(1)    // framestart
      
  write_byte(1)    // framerate
      
  write_byte(110)    // life in 0.1's
      
  write_byte(5)    // width
      
  write_byte(0)    // noise
      
  write_byte(r)
      
  write_byte(0)
      
  write_byte(b)
      
  write_byte(200)    // brightness
      
  write_byte(0)    // speed
      
  message_end()
  }

  public 
  FM_PlayerPreThink_Hook(id)
  {
      if(
  is_user_alive(id) && !is_user_bot(id) && get_pcvar_num(spawnprotection) && get_pcvar_num(togglecvar) && id!=flag_holder[0] && id!=flag_holder[1])
      {
          static 
  Float:origin[3]
          
  pev(id,pev_origin,origin)
          if(
  is_in_safezone[id])
          {
              new 
  buttons pev(id,pev_button)
              if(
  buttons IN_ATTACKbuttons -= IN_ATTACK
              
  if(buttons IN_ATTACK2buttons -= IN_ATTACK2
              set_pev
  (id,pev_button,buttons)
              
              
  buttons pev(id,pev_oldbuttons)
              if(
  buttons IN_ATTACKbuttons -= IN_ATTACK
              
  if(buttons IN_ATTACK2buttons -= IN_ATTACK2
              set_pev
  (id,pev_oldbuttons,buttons)
              
              if(!((
  origin[0]<=maxs[0][0] && origin[0]>=mins[0][0] && origin[1]<=maxs[0][1] && origin[1]>=mins[0][1]) || (origin[0]<=maxs[1][0] && origin[0]>=mins[1][0] && origin[1]<=maxs[1][1] && origin[1]>=mins[1][1])))
              {
                  
  unsafezone(id)
              }
          }
          else if((
  origin[0]<=maxs[0][0] && origin[0]>=mins[0][0] && origin[1]<=maxs[0][1] && origin[1]>=mins[0][1]) || (origin[0]<=maxs[1][0] && origin[0]>=mins[1][0] && origin[1]<=maxs[1][1] && origin[1]>=mins[1][1]))
          {
              switch(
  cs_get_user_team(id))
              {
                  case 
  CS_TEAM_Tin_safezone(id,255,0,0)
                      case 
  CS_TEAM_CTin_safezone(id,0,0,255)
                      default: 
  in_safezone(id,0,255,0)
              }
          }
      }
  }

  public 
  in_safezone(id,r,g,b)
  {
      
  set_user_godmode(id,1)
      
  set_user_rendering(id,kRenderFxGlowShell,r,g,b,kRenderTransColor,50)
      
  is_in_safezone[id] = true
      message_begin
  (MSG_ONE,get_user_msgid("ScreenFade"),{0,0,0},id)
      
  write_short(~0)
      
  write_short(~0)
      
  write_short(1<<12)
      
  write_byte(r)
      
  write_byte(g)
      
  write_byte(b)
      
  write_byte(100)
      
  message_end()
      new 
  param[3]
      
  param[0] = r
      param
  [1] = g
      param
  [2] = b
      
  if(!task_exists(id 20000)) set_task(8.0,"reflash",id 20000,param,3,"b")
      
  set_task(0.5,"reflash",id 20000,param,3)
  }

  public 
  reflash(param[3],id)
  {
      
  id -= 20000
      
  if(!is_in_safezone[id] || !is_user_alive(id))
      {
          
  remove_task(id 20000)
      }
      else
      {
          
  message_begin(MSG_ONE,get_user_msgid("ScreenFade"),{0,0,0},id)
          
  write_short(~0)
          
  write_short(~0)
          
  write_short(1<<12)
          
  write_byte(param[0])
          
  write_byte(param[1])
          
  write_byte(param[2])
          
  write_byte(100)
          
  message_end()
      }
  }

  public 
  unsafezone(id)
  {
      
  set_user_godmode(id)
      
  set_user_rendering(id,kRenderFxNone,0,0,0,kRenderTransAlpha,255)
      
  is_in_safezone[id] = false
      message_begin
  (MSG_ONE,get_user_msgid("ScreenFade"),{0,0,0},id)
      
  write_short(~0)
      
  write_short(~0)
      
  write_short(1<<12)
      
  write_byte(0)
      
  write_byte(0)
      
  write_byte(0)
      
  write_byte(1)
      
  message_end()
      
  remove_task(id 20000)
  }


  /*
  Flag Think
  */

  public Flag_Think_Hook(ent,team)
  {
      if(
  pev_valid(flag_holder[team]))
      {
          static 
  Float:origin[3], Float:origin2[3]
          
  pev(flag_holder[team],pev_origin,origin)
          
  origin[2] += 16.0
          pev
  (ent,pev_origin,origin2)
          if(
  get_distance_f(origin,origin2)>50.0)
              
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,ent,origin)
          
          if(
  flag_holder[team]!=flagstand_ents[team] && flag_holder[(team 1) % 2]==flagstand_ents[(team 1) % 2])
          {
              
  pev(flagstand_ents[(team 1) % 2],pev_origin,origin)
              if(
  get_distance_f(origin2,origin)<PICKUP_DISTANCE)
              {
                  new 
  string[200]
                  new 
  cvar_value get_pcvar_num(maxcaps)
                  new 
  ministring[4]
                  if(
  team)
                  {
                      
  ministring "CT"
                      
  TScore++
                      if(
  cvar_value<=TScore)
                      {
                          
  format(string,199,"[red][CTF][/red] Game Over. [green]Ts[/green] won.")
                          
  show_colored_message(0,string,199)
                          
  endmap()
                      }
                  }
                  else
                  {
                      
  ministring "T"
                      
  CTScore++
                      if(
  cvar_value<=CTScore)
                      {
                          
  format(string,199,"[red][CTF][/red] Game Over. [green]CTs[/green] won.")
                          
  show_colored_message(0,string,199)
                          
  endmap()
                      }
                  }
                  new 
  name[32]
                  
  get_user_name(flag_holder[team],name,31)
                  
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] captured the [green]%s[/green] flag.",name,ministring)
                  if(
  play_soundsclient_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_captured)
                  
  show_colored_message(0,string,199)
                  
  flag_holder[team] = flagstand_ents[team]
                  
  write_hudmsg()
                  
                  
                  return ;
              }
          }
          
          
  pev(flag_holder[team],pev_velocity,origin)
          
  set_pev(ent,pev_velocity,origin)
      }
      
      if(
  flag_holder[team]==flagstand_ents[team] || !flag_holder[team])
      {
          static 
  Float:origin[3]
          static 
  Float:flag_origin[3]
          
  pev(ent,pev_origin,flag_origin)
          static 
  players[32], num
          get_players
  (players,num,"ach")
          for(new 
  i=0;i<num;i++)
          {
              if(
  get_user_team(players[i])!=(team 1))
              {
                  
  pev(players[i],pev_origin,origin)
                  if(
  get_distance_f(origin,flag_origin)<PICKUP_DISTANCE)
                  {
                      new 
  ministring[4]
                      if(
  teamministring "CT"
                      
  else ministring "T"
                      
  flag_holder[team] = players[i]
                      new 
  name[32]
                      new 
  string[200]
                      
  get_user_name(players[i],name,31)
                      
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] picked up the [green]%s[/green] flag.",name,ministring)
                      if(
  play_soundsclient_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_taken)
                      
  show_colored_message(0,string,199)
                      
  flag_holder[team] = players[i]
                      
  write_hudmsg()
                      
  unsafezone(players[i])
                      break;
                  }
              }
              else if(!
  flag_holder[team])
              {
                  
  pev(players[i],pev_origin,origin)
                  if(
  get_distance_f(origin,flag_origin)<PICKUP_DISTANCE)
                  {
                      new 
  ministring[4]
                      if(
  teamministring "CT"
                      
  else ministring "T"
                      
  flag_holder[team] = players[i]
                      new 
  name[32]
                      new 
  string[200]
                      
  get_user_name(players[i],name,31)
                      
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] returned the [green]%s[/green] flag.",name,ministring)
                      if(
  play_soundsclient_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_returned)
                      
  show_colored_message(0,string,199)
                      
  flag_holder[team] = flagstand_ents[team]
                      
  write_hudmsg()
                      break;
                  }
              }
          }
      }
      
      return ;
  }

  public 
  client_disconnect(id)
  {
      if(
  read_data(2)==flag_holder[0])
      {
          
  flag_holder[0] = 0
          
  new string[200]
          
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]UNKNOWN[/green] dropped the [green]T[/green] flag.")
          if(
  play_soundsclient_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_taken)
          
  show_colored_message(0,string,199)
          
  write_hudmsg()
      }
      else if(
  read_data(2)==flag_holder[1])
      {
          
  flag_holder[1] = 0
          
  new string[200]
          
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]UNKNOWN[/green] dropped the [green]CT[/green] flag.")
          if(
  play_soundsclient_cmd(0,"mp3 play sound/%s",flag_taken)
          
  show_colored_message(0,string,199)
          
  write_hudmsg()
      }
  }

  public 
  DeathMsg()
  {
      new 
  victim read_data(2)
      if(
  is_user_connected(victim))
      {
          if(
  victim==flag_holder[0])
          {
              
  flag_holder[0] = 0
              
  new name[32]
              new 
  string[200]
              
  get_user_name(victim,name,31)
              
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] dropped the [green]T[/green] flag.",name)
              
  show_colored_message(0,string,199)
              
  write_hudmsg()
          }
          else if(
  victim==flag_holder[1])
          {
              
  flag_holder[1] = 0
              
  new name[32]
              new 
  string[200]
              
  get_user_name(victim,name,31)
              
  format(string,199,"[red][CTF][/red] [green]%s[/green] dropped the [green]CT[/green] flag.",name)
              
  show_colored_message(0,string,199)
              
  write_hudmsg()
          }
          
  set_task(get_pcvar_float(respawntime),"respawn_player",victim)
      }
  }

  public 
  show_colored_message(id,string[],maxlen)
  {
      
  replace_all(string,maxlen,"[blue]","^x03")
      
  replace_all(string,maxlen,"[/blue]","^x01")
      
  replace_all(string,maxlen,"[red]","^x03")
      
  replace_all(string,maxlen,"[/red]","^x01")
      
  replace_all(string,maxlen,"[green]","^x04")
      
  replace_all(string,maxlen,"[/green]","^x01")
      
  format(string,maxlen,"^x04^x01%s",string)
      
      static 
  q
      q
  ++
      if(!
  id)
      {
          static 
  players[32], num
          get_players
  (players,num,"ch")
          for(new 
  i=0;i<num;i++)
          {
              
  message_begin(MSG_ONE,saytext_msgid,{0,0,0},players[i])
              
  write_byte(players[i])
              
  write_string(string)
              
  message_end()
          }
      }
      else
      {
          
  message_begin(MSG_ONE,saytext_msgid,{0,0,0},id)
          
  write_byte(id)
          
  write_string(string)
          
  message_end()
      }
  }

  public 
  write_hudmsg()
  {
      new 
  flagloc[32]
      if(!
  flag_holder[0])
      {
          
  format(flagloc,31,"On Ground")
      }
      else if(
  flag_holder[0]==flagstand_ents[0])
      {
          
  format(flagloc,31,"Base")
      }
      else if(
  is_user_alive(flag_holder[0]))
      {
          
  get_user_name(flag_holder[0],flagloc,31)
      }
      
      
  set_hudmessage(25500, -1.00.0306.012.00.00.0)
      
  show_hudmessage(0,"[ %d ] T Flag: %s",TScore,flagloc)
      
      if(!
  flag_holder[1])
      {
          
  format(flagloc,31,"On Ground")
      }
      else if(
  flag_holder[1]==flagstand_ents[0])
      {
          
  format(flagloc,31,"Base")
      }
      else if(
  is_user_alive(flag_holder[1]))
      {
          
  get_user_name(flag_holder[1],flagloc,31)
      }
      
      
  set_hudmessage(00255, -1.00.0306.012.00.00.0,3)
      
  show_hudmessage(0,"_^n [ %d ] CT Flag: %s",CTScore,flagloc)
  }

  public 
  endmap()
  {
      new 
  trash
      
  new map[32]
      new 
  configfile[200]
      
  get_basedir(configfile,199)
      
  format(configfile,199,"%s/maps.ini",configfile)
      
  format(map,31,"de_dust")
      if(
  file_exists(configfile)) read_file(configfile,random_num(0,file_size(configfile,1) - 1),map,31,trash)
      if(!
  is_map_valid(map))
      {
          if(
  file_size(configfile,1)<3)
          {
              
  server_cmd("amx_map de_dust2;amx_map de_dust2_cz")
          }
          else
          {
              
  set_task(0.1,"endmap")
          }
      }
      else 
  server_cmd("amx_map %s",map)
  }


  /*
  CTF Vote (From v2.0)
  */

  public say_vote_hook(id)
  {
      if(!
  get_pcvar_num(votecvar))
      {
          
  client_print(id,print_chat,"[CTF] Voting disabled")
      }
      else if(
  roundend)
      {
          
  client_print(id,print_chat,"[CTF] Voting can't start. People are buying.")
      }
      else if(
  voting)
      {
          
  client_print(id,print_chat,"[CTF] Voting currently in progrss.")
      }
      else if(
  voted)
      {
          
  client_print(id,print_chat,"[CTF] Can't vote this soon after a vote.")
      }
      else if(
  get_pcvar_num(togglecvar))
      {
          
  voting=true
          voted
  =true
          show_menu
  (0,(1<<0)|(1<<1),"\bTurn CTF off?^n^n\w1. Yes^n\w2. No",-1,"ctfvote")
          
  set_task(get_pcvar_float(votelength),"voting_over",0)
          
  set_task(get_pcvar_float(votedelay),"voted_over")
      }
      else
      {
          
  voting=true
          voted
  =true
          show_menu
  (0,(1<<0)|(1<<1),"\bTurn CTF on?^n^n\w1. Yes^n\w2. No",-1,"ctfvote")
          
  set_task(get_pcvar_float(votelength),"voting_over",1)
          
  set_task(get_pcvar_float(votedelay),"voted_over")
      }
  }

  public 
  Key_Hook(id,key)
  {
      if(
  voting)
      {
          
  client_print(id,print_chat,"[CTF] Vote Accepted.")
          if(!
  keyyes++
          else 
  no++
      }
  }

  public 
  voting_over(num)
  {
      if(
  num)
      {
          
  client_print(0,print_chat,"[CTF] Voting to turn CTF on results: Yes: %d | No: %d",yes,no)
          if(
  yes>no)
          {
              
  ctf_on()
          }
      }
      else
      {
          
  client_print(0,print_chat,"[CTF] Voting to turn CTF off results: Yes: %d | No: %d",yes,no)
          if(
  yes>no)
          {
              
  ctf_off()
          }
      }
      
  yes=0
      no
  =0
      voting
  =false
  }

  public 
  voted_over()
  {
      
  voted=false
  }

  public 
  endround()
  {
      
  roundend =  true
      set_task
  (7.0 get_pcvar_float(voterounddelay),"roundstart")
  }

  public 
  roundstart()
  {
      
  roundend false
  }


  /*
  Off / On Functions
  */

  public ctf_off()
  {
      
  set_pcvar_num(togglecvar,0)
      
  remove_task(1234)
      
  remove_task(1500)
      
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[0],Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0})
      
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[1],Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0})
      
  flag_holder[0] = flagstand_ents[0]
      
  flag_holder[1] = flagstand_ents[1]
      
  add_objectives()
      for(new 
  i=1;i<=32;i++)
      {
          if(
  is_user_alive(i) && is_in_safezone[i])
          {
              
  unsafezone(i)
          }
      }
  }

  public 
  ctf_on()
  {
      
  set_pcvar_num(togglecvar,1)
      
  set_task(10.0,"create_beamsprites",1500,"",0,"b")
      if(!
  pev_valid(flagstand_ents[0]) || !pev_valid(flagstand_ents[1]))
      {
          
  set_task(0.5,"find_minmaxs")
      }
      else
      {
          new 
  Float:T_origin[3], Float:CT_origin[3]
          
  get_flagstand_origins(CT_origin,T_origin)
          
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[0],T_origin)
          
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[1],CT_origin)
          
  engfunc(EngFunc_DropToFloor,flagstand_ents[0])
          
  engfunc(EngFunc_DropToFloor,flagstand_ents[1])
          
  pev(flagstand_ents[0],pev_origin,T_origin)
          
  pev(flagstand_ents[1],pev_origin,CT_origin)
          
  T_origin[2] += 36.0
          CT_origin
  [2] += 36.0
          engfunc
  (EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[0],T_origin)
          
  engfunc(EngFunc_SetOrigin,flagstand_ents[1],CT_origin)
      }
      
  set_task(10.0,"write_hudmsg",1234,"",0,"b")
      
  remove_objectives()
      
  //set_task(10.0,"ctf_restartround")
      
  remove_task(5547)
      
  remove_task(5548)
      
  client_print(0,print_center,"[CTF] CTF Enabled. Round Restarting in 10 seconds.")
  }
  /*
  public ctf_restartround()
  {
      set_cvar_num("sv_restartround",1)
      for(new i=1;i<=32;i++)
      {
          if(is_user_connected(i))
          {
              firsttime[i] = true
              //weapon_method_menu(i)
          }
      }
  }

  */
  /*
  Off / On Commands
  */

  public cmd_off(id,level,cid)
  {
      if(!
  cmd_access(id,level,cid,1))
      {
          return 
  PLUGIN_HANDLED
      
  }
      
      if(
  get_pcvar_num(togglecvar))
      {
          
  console_print(id,"[CTF] CTF Turned Off.")
          
  ctf_off()
          new 
  string[200]
          
  format(string,199,"[red][CTF][/red] CTF Turned [green]Off[/green].")
          
  show_colored_message(0,string,199)
      }
      else
      {
          
  console_print(id,"[CTF] CTF Is Already Turned Off.")
      }
      
      return 
  PLUGIN_HANDLED
  }


  public 
  cmd_on(id,level,cid)
  {
      if(!
  cmd_access(id,level,cid,1))
      {
          return 
  PLUGIN_HANDLED
      
  }
      
      if(!
  get_pcvar_num(togglecvar))
      {
          
  console_print(id,"[CTF] CTF Turned On.")
          
  ctf_on()
          new 
  string[200]
          
  format(string,199,"[red][CTF][/red] CTF Turned [green]On[/green].")
          
  show_colored_message(0,string,199)
      }
      else
      {
          
  console_print(id,"[CTF] CTF Is Already Turned On.")
      }
      
      return 
  PLUGIN_HANDLED
  }

  /*
  Remove Map Objectives
  */

  public remove_objectives()
  {
      new 
  ent
      
      
  for(new i=0;i<MAX_OBJ_TYPES;i++)
      {
          
  ent engfunc(EngFunc_FindEntityByString,maxplayers,"classname",map_objectives[i])
          while(
  ent)
          {
              if(
  pev_valid(ent))
              {
                  
  objective_type[num_objectives] = i
                  pev
  (ent,pev_origin,objective[num_objectives])
                  
  pev(ent,pev_size,objectiveminsize[num_objectives],objectivemaxsize[num_objectives])
                  
  pev(ent,pev_solid,objective_solidity[num_objectives])
                  
  engfunc(EngFunc_RemoveEntity,ent)
                  
  num_objectives++
              }
              
  ent engfunc(EngFunc_FindEntityByString,ent,"classname",map_objectives[i])
          }
      }
      
      
  give_c4 false
  }

  public 
  add_objectives()
  {
      new 
  ent
      
  for(num_objectives--;num_objectives>=0;num_objectives--)
      {
          if(
  objective_type[num_objectives]==|| objective_type[num_objectives]==5give_c4 true
          ent 
  engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,engfunc(EngFunc_AllocString,map_objectives[objective_type[num_objectives]]))
          
  set_pev(ent,pev_classname,map_objectives[objective_type[num_objectives]])
          
  set_pev(ent,pev_origin,objective[num_objectives])
          
  set_pev(ent,pev_solid,objective_solidity[num_objectives])
          
  engfunc(EngFunc_SetSize,ent,objectiveminsize[num_objectives],objectivemaxsize[num_objectives])
          
  set_pev(ent,pev_size,objectiveminsize[num_objectives],objectivemaxsize[num_objectives])
          
  dllfunc(DLLFunc_Spawn,ent)
          
  dllfunc(DLLFunc_Think,ent)
          for(new 
  i=0;i<3;i++)
          {
              
  objective[num_objectives][i] = 0.0
              objectiveminsize
  [num_objectives][i] = 0.0
              objectivemaxsize
  [num_objectives][i] = 0.0
          
  }
      }
      
  num_objectives=0
  }

  //All this handles de_ maps - making them re-work if ctf is turned off during runtime.
  public newround()
  {
      if(
  give_c4set_task(0.5,"manually_give_c4",5547)
  }

  public 
  manually_give_c4()
  {
      if(!
  get_pcvar_num(togglecvar))
      {
          new 
  found 0
          
  static start
          
  if(start<|| start>maxplayersstart 1
          
  for(;start<=maxplayers;start++)
          {
              if(
  is_user_alive(start) && cs_get_user_team(start)==CS_TEAM_T)
              {
                  
  found start
                  
  break;
              }
          }
          if(!
  found)
          {
              for(
  start 0;start<=maxplayers;start++)
              {
                  if(
  is_user_alive(start) && cs_get_user_team(start)==CS_TEAM_T)
                  {
                      
  found start
                      
  break;
                  }
              }
          }
          if(
  foundgive_item(found,"weapon_c4")
      }
      
  set_task(get_cvar_float("mp_roundtime") * 60.0,"force_endround",5548)
  }

  public 
  bomb_planted() remove_task(5548)

  public 
  force_endround()
  {
      
  getweapons()
      
  set_task(0.5,"killum")
  }

  public 
  getweapons()
  {
      static 
  ii2
      
  for(i=1;i<=maxplayers;i++)
      {
          
  arrayset(weapon[i],0,31)
          if(
  is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i)==CS_TEAM_T)
          {
              
  armoramount[i] = cs_get_user_armor(i,armortype[i])
              for(
  i2=1;i2<=30;i2++)
              {
                  if(
  i2!=&& i2!=&& i2!=29)
                  {
                      if(
  user_has_weapon(i,i2))
                      {
                          
  weapon[i][i2] = cs_get_user_bpammo(i,i2)
                          if(!
  weapon[i][i2])  weapon[i][i2] = 1
                      
  }
                  }
              }
          }
      }
  }

  public 
  killum()
  {
      
  killing=true
      
  new msgblock get_msg_block(get_user_msgid("DeathMsg"))
      
      
  set_msg_block(get_user_msgid("DeathMsg"),BLOCK_SET)
      new 
  i
      
  for(i=1;i<=maxplayers;i++)
      {
          if(
  is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i)==CS_TEAM_T)
          {
              
  user_kill(i)
              
  client_print(i,print_chat,"[AMXX] You Failed to complete map objective. Respawning.")
              
  set_task(4.0,"spawnum",i)
          }
      }
      
  set_msg_block(get_user_msgid("DeathMsg"),msgblock)
      
  killing=false
      set_task
  (4.5,"giveweapons")
  }

  public 
  plugin_log()
  {
      if(
  killing)
      {
          return 
  PLUGIN_HANDLED
      
  }
      return 
  PLUGIN_CONTINUE
  }

  public 
  spawnum(id)
  {
      
  cs_set_user_deaths(id,cs_get_user_deaths(id) - 1)
      
  set_user_frags(id,get_user_frags(id) + 1)
      
  dllfunc(DLLFunc_Spawn,id)
  }

  public 
  giveweapons()
  {
      new 
  ii2
      
  for(i=1;i<=maxplayers;i++)
      {
          if(
  is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i)==CS_TEAM_T)
          {
              
              
  cs_set_user_armor(i,armoramount[i],armortype[i])
              
  strip_user_weapons(i)
              for(
  i2=1;i2<=30;i2++)
              {
                  if(
  i2!=&& i2!=&& i2!=29)
                  {
                      if(
  weapon[i][i2])
                      {
                          
  give_item(i,WeaponNames[i2])
                          
  cs_set_user_bpammo(i,i2,weapon[i][i2])
                      }
                  }
              }
              
  give_item(i,"weapon_knife")
          }
      }

  Zerknij czy śmiga.

Podobne wątki

 1. Przerobienie pluginu VIP
  By tYsU^ in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 28-01-2011, 11:15
 2. Prośba o przerobienie pluginu
  By $Mok3r in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 17-01-2011, 03:00
 3. Prośba o przerobienie pluginu
  By mateuszszwaba in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 23-12-2010, 10:18
 4. Przerobienie pluginu
  By #T-Pain in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 14-12-2010, 17:38
 5. Przerobienie pluginu
  By Kub@S in forum Problemy i konfiguracja AMXX
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 29-07-2010, 09:17
 6. [Przerobienie] prośba o przerobienie pluginu na non steam
  By Nindża in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 04-07-2010, 21:11
 7. Prośba o przerobienie pluginu
  By Spyrek in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 23-06-2010, 16:18
 8. Przerobienie PLUGINU
  By ToToro_ in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 08-06-2010, 17:26
 9. Przerobienie Pluginu
  By bolek007 in forum Pisanie pluginów AMXX
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 31-08-2009, 13:53
 10. Przerobienie pluginu
  By Bongos1 in forum Szukam pluginu AMX/AMXX
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 21-05-2008, 12:16

Odwiedzający poszukiwali:

CTF_FlagSpawns.ini

(amx_map s get_mapname)

capture the flag 2.0 przerobienie

capture the flag.amxx przerobienie

register_clcmd(say spawnme respawn_player)

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •