Jeżeli nie możesz się zalogować to:
1. albo masz nieprawidłowy login lub hasło
2. Twoje konto zostało usunięte (czasem tak się dzieje z nieaktywnymi kontami bez postów)


rozwiązanie:
1. http://www.forum.wiaderko.com/faq-fo...-odzyskac.html
2. załóż nowe konto i uczestnicz czynnie (pisz posty) w życiu Forum Wiaderko