1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ps prace z napisem everton lub z podpisem by drut są moje tylko to są moje stare nicki ;) Żeby nie było że komuś zarypałem ;)