Post powinien zawierać:
1. Liste map w paczce
2. Min 1 screen z mapy
3. Działający download
4. Podany rozmiar paczki(MB)
Temat powinien zawierać:
1. Prefix z rodzajem map w paczce [DE], [CS], [AIM], [AWP] itp.
2. Autora paczki(nie koniecznie)
3. Krótką i zwięzłą nazwę